Eroev (ערוב) HotLine

U kunt vrijdag bellen met de eroev-Hotline 06-16552687 om te checken of de eroev in werking is.

Categories

Sjabbat Sjoftiem

Posted on ‍‍29 Aug 2014 - ג אלול תשעד in RAS

29 en 30 augustus 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 19.15 uur. Sjabbat is afgelopen om 21.20 uur.
De kidoesj wordt aangeboden door Daniel Goudeket en Lisa Numann ter gelegenheid van hun verloving. Daniel en Lisa, van harte mazzeltov!

NIEUW! RAS KIDS COOKING CLUB
Eerste bijeenkomst: woensdagmiddag 3 september
Leeftijd: vanaf groep 4 tot en met groep 7

Meer info en opgeven: estylasker@gmail.com

ALGEMENE LEDENVERGADERING

10 september RAS Algemene Ledenvergadering – meer info volgt in aparte mail

LOELAVIEM

Loelaviem kunnen nog tot en met a.s. zondag worden besteld via Jad Achat
http://www.jadachat.nl/default/catalogsearch/result/?q=loelav

 

Parasjat Sjoftiem – Rav Daniel Stern

In de parsja van deze week staat: tsedek tsedek, tirdof, je zult rechtvaardigheid nastreven. Opvallend is dat het woord tsedek, rechtvaardigheid, twee geschreven is.

Een bekende uitdrukking zegt: het doel heiligt de middelen. Dit houdt in dat het doel op zich de hoofdzaak is. Zolang het doel maar goed is, doet het er niet toe welke middelen worden aangewend om dit te bereiken.

Met tsedek tsedek tirdof wil de Tora ons leren dat dit in het jodendom anders is. Ook de middelen om het doel te bereiken zijn van groot belang. Dat is de reden dat het woord ‘rechtvaardigheid’ twee keer geschreven is: je moet bij alles rechtvaardigheid nastreven. Dit geldt niet alleen voor het doel op zich, maar ook voor de middelen of de manier waarop je dit wilt bereiken.

Sjabbat sjalom

 

Sjabbat Re’ee

Posted on ‍‍22 Aug 2014 - כו מנחם אב תשעד in RAS

22 en 23 augustus

Deze week begint sjabbat om 19.25 uur. Sjabbat is afgelopen om 21.36 uur.

De kiddoesj wordt aangeboden door René de Vries vanwege de Bat Mitswa van Ana. De RAS club wenst Ana, haar ouders en familie van harte mazzeltov!

 

IN MEMORIAM LEON MAGNUS ז”ל

Toen mij het overlijdensbericht van de heer Leon Magnus bereikte, was ik niet verbaasd. Overeenkomstig een religieus gebruik sprak ik de lofzegging ‘boroech dajan ho-emmes’ uit en gaf daarmee te kennen te berusten in het rechtvaardige oordeel van de Algoede.

Onmiddellijk daarna nam ik het choemosj Bereishis ter hand en de bekende Rasji op Wajeitsei bracht mij tot de actualiteit van deze droeve gebeurtenis. Rasji zegt daar dat het voldoende was geweest wanneer de Touro zich zou beperken tot de mededeling dat Jakob naar Choron zou gaan. Zijn vertrek uit Beer Sjewa is in feite overbodig te vermelden. Hij verklaart dit als volgt: ‘het vertrek van een braaf mens laat zijn sporen achter in de plaats van vertrek. Want zolang de brave in de stad is, is hij haar sieraad, haar glans. Is hij daaruit vertrokken, dan verdwijnt in deze stad haar sieraad, haar glans en haar pracht’.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw kwam hij met zijn ouders en broers naar Nederland en vierde zijn bar mitswo in de toen genoemde synagoge Jacob Obrechtplein. In de oorlog werden hij en zijn familie gedeporteerd naar Westerbork en uiteindelijk Theresienstadt.

Er was geen dowor sjebekedoesjo – gewijde zaak – waar hij niet aan deelnam. Er is een aardige anecdote die op waarheid berust en een goed inzicht geeft wie deze bijzondere man werkelijk was. Hij had op kantoor een nieuwe medewerkster die na een bepaalde tijd bij Magnus Metalen gewerkt te hebben tot hem zei: ‘Mijnheer Magnus, ik weet nu wat een kouleil is, een cheider, een sjoel, een talmoed touro, maar wat zijn metalen’?
Ziehier in een nutshell de uitzonderlijke betekenis die deze man gehad heeft voor het orthodoxe jodendom in onze gemeenschap. Hij was het prototype van een diep religieuze Duitse jood die zo’n geweldige synthese ontwikkeld hebben van down to earth zijn in wereldlijke zaken en compromisloos in zaken van touro en mitswous.

Jarenlang was onze sjoel gebensjt met het Hamburger trio, alle drie dragers van de kerkelijke eretitel ‘choweir’: W. Bio, S.S. Meyer en L. Magnus z.l. Hoe vaak denk ik aan hun, speciaal op minder prettige momenten als wij geen minjan hebben. Met gevoelens van nostalgie, een soort heimwee die mij tot droefheid stemt omdat in een stad met 18.000 joden geen mincho en ma’ariew meer is. Waar de jom kippoer koton en de sjeini wachamisji wesjeini allang tot het verleden behoren.

Ik moet mij beperken in het opsommen van alle verdiensten van de heer Magnus omdat ik weet dat hij wars was van allerlei lofuitingen. Hij was de bescheidenheid en eenvoud zelve. Laat mij daarom eindigen met de innige bede: chadeisj jomeinoe kekedem – hernieuw toch onze dagen als vroeger’.

E.M.M.

 

Parasjat Re’ee – Rav Daniel Stern

De parasja van deze week begint met een toespraak van Mosje tot het volk: Re’ee, zie! Vandaag leg ik jullie zegen en vloek voor.

Het is opvallend dat het woord ‘zie’ in het enkelvoud staat. Want Mosje richt zich tot het gehele volk, zoals blijkt uit het vervolg van de pasoek (‘jullie’).

In de Talmoed leggen onze joodse geleerden dit als volgt uit. De mens moet de wereld beschouwen als een balans tussen verdiensten en schulden. Wanneer je een verdienste doet, bijvoorbeeld een goede daad, dan heb je daar niet alleen zelf voordeel van. Het is tegelijk ook een verdienste voor de wereld als geheel, waardoor de weegschaal doorslaat naar de goede kant.

Maar bij schulden is het precies andersom. Iedereen draagt verantwoordelijkheid, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn hele omgeving en zelfs de hele wereld. Daarom zegt Mosje tegen het volk: re’ee, zie. Kijk naar jezelf, verbeter jezelf, want vanwege jouw verdiensten, jouw daden, kan de wereld goed of slecht beoordeeld worden.

Sjabbat sjalom.

Sjabbat Eekev

Posted on ‍‍14 Aug 2014 - יח מנחם אב תשעד in RAS

15 en 16 augustus 2014
Deze week begint sjabbat om 19.40 uur. Sjabbat is afgelopen om 21.53 uur.

De kiddoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

Rabbijnen RAS
Per 1 juli is Yanki Jacobs in functie als Rabbijn van de Rav Aron Schuster Synagoge (RAS) aangesteld. Rabbijn Yanki Jacobs zal namens het RAS-bestuur het contact met de gemeenteleden onderhouden. De RAS en Rabbijn Yanki Jacobs zijn vastbesloten om samen te bouwen aan een sterke Joodse sjoel gemeenschap in Amsterdam-Zuid.
Rabbijn Daniel Stern blijft eindverantwoordelijk op het gebied van halachische zaken en zal de sjoeldiensten blijven leiden.
Rabbijn Daniel Stern is bereikbaar via: 0624600069
Rabbijn Yanki Jacobs is bereikbaar via: 0644988627
Parasjat Eekev – Rav Daniel Stern

De parasja van deze week begint met onze verplichtingen als Joden. Aansluitend volgt de belofte van Hashem, dat het nakomen van deze voorschriften ons als volk onder alle omstandigheden zal beschermen. Deze belofte heeft onze volk duizenden jaren ervaren, tot op de dag van vandaag

De Tora gebruikt het woord EEKEV, dit betekent ‘als’ (we ons aan deze voorschriften houden). Eekev kan ook nog een andere betekenis hebben, namelijk ‘hiel’.

De Tora wil hiermee zeggen dat ondanks we naar grootheid moeten streven, we juist heel voorzichtig moeten zijn met het kleine, tijdens onze gewone dagelijkse bezigheden, om te voorkomen dat we ergens (met onze hiel) op trappen.

Bijvoorbeeld door iedereen in zijn waarde laten en zorgzaam te zijn voor mensen en dier. Deze eigenschappen zien we terug bij Mosje en David, de twee grote leiders van het Joodse volk. Ze werden hiervoor gekozen omdat ze hadden laten zien dat ze als herder op een goede en gevoelige manier met de kudde schapen omgingen.

Wie op een goede, gevoelige manier met het ‘kleine’ omgaat, toont een grote persoonlijkheid.
Sjabbat sjalom

Rabbijnen RAS

Posted on ‍‍10 Aug 2014 - יד מנחם אב תשעד in RAS

Rabbijnen RAS

Per 1 juli is Yanki Jacobs in functie als Rabbijn van de Rav Aron Schuster Synagoge (RAS) aangesteld. Rabbijn Yanki Jacobs zal namens het RAS-bestuur het contact met de gemeenteleden onderhouden. De RAS en Rabbijn Yanki Jacobs zijn vastbesloten om samen te bouwen aan een sterke Joodse sjoel gemeenschap in Amsterdam-Zuid.
Rabbijn Daniel Stern blijft eindverantwoordelijk op het gebied van halachische zaken en zal de sjoeldiensten blijven leiden.
Rabbijn Daniel Stern is bereikbaar via: 0624600069
Rabbijn Yanki Jacobs is bereikbaar via: 0644988627

 

 

 

Sjabbat Wa’etchanan

Posted on ‍‍8 Aug 2014 - יב מנחם אב תשעד in RAS

8 en 9 augustus 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 19.50 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.09 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de familie Daniel Treisman ter gelegenheid van hun bezoek aan Nederland.

10 september RAS Algemene Ledenvergadering – meer info volgt.

Vacature medewerker team Joodse Zaken
Wist je dat Ziekenhuis Amstelland het enige ziekenhuis in West-Europa is met de joodse identiteit? De extra nesjomme levert voor joodse patiënten die hier prijs op stellen een belangrijke bijdrage aan het herstel. Om dit te kunnen blijven aanbieden, zijn wij op zoek naar een collega die het team Joodse Zaken komt versterken. Lees meer over deze vacature via  http://www.aangenaamdichtbij.nl/werken/130-medewerker-joodse-zaken.html

Parasjat Wa’etchanan – Rav Daniel Stern

In de parasja van deze week drukt Moshe het joodse volk op het hart dat het zich aan alle wetten en voorschriften moet houden die Hashem hen heeft opgedragen. Dus ook de mitswot die volslagen onlogisch lijken, bijvoorbeeld kasjroet, tefilien of de voorschriften omtrent reinheid.

Moshe voegt hieraan toe: ‘zodat jullie als wijs en verstandig zullen worden beschouwd in de ogen van de volkeren’. Dit is opvallend, want het zijn vaak juist dit soort voorschriften die anderen als irrelevant, volkomen uit de tijd of zelfs als belachelijk beschouwen.

Al vanaf het begin, kort na de ontvangst van de Tora, hebben sommigen zich afgevraagd waarom het joodse volk zo intelligent is. De achterliggende reden kan niet worden gezocht in de logische wetten, zoals respect voor ouders en ouderen, niet stelen of niet moorden. Want dit soort wetten hebben alle andere volkeren ook.

Het verschil zit hem juist in de voorschriften die onlogisch lijken, zoals kasjroet, sjabbat en tefilien. Die maken het joodse volk bijzonder.
Laten we trots zijn op deze bijzondere verdienste: deel uit te maken van een volk dat mitswot heeft die de schepper speciaal aan ons heeft gegeven.
Sjabbat sjalom

Sjabbat Devariem

Posted on ‍‍1 Aug 2014 - ה מנחם אב תשעד in RAS

1 en 2 augustus 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.00 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.23 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door Barry Mehler en Robbie Brook omdat ze juist op deze sjabbat deel uitmaken van onze Kehilla en om te vieren dat Robbie promotie heeft gemaakt op zijn werk bij TMG.

Tisja be Av@RAS

Ma 4 augustus
21.49 begin vasten
22.20 ma’ariev met megilat Eecha

Di 5 augustus
08.30 sjachariet
19.20 mincha en ma’ariev
22.17 einde vasten

Parasjat Devariem – Rav Daniel Stern

Aan het einde van zijn leven spreekt Moshe Rabenu het Joodse volk toe. Hij noemt de verschillende gebeurtenissen gedurende de reis in de woestijn waarbij het volk gezondigd heeft.

Moshe zegt niet rechtstreeks wat ze hebben gedaan. Hij verwijst aan de hand van een hint naar de plaatsen waar het gebeurde. Hiermee wil hij ons te leren hoe belangrijk de eer van een ander is en hoe voorzichtig we moeten zijn om onze medemensen niet te beschamen.

De Talmoed vertelt dat de tempel werd verwoest vanwege één persoon. Omdat iemand hem beledigd had nam hij wraak door de keizer allerlei slechts over het joodse volk te vertellen. Daarom werd de tempel verwoest .

Die ene persoon kreeg van Hashem de kracht om de verwoesting van de tempel te veroorzaken omdat iemand hem beledigd had.

Wanneer we in onze tefilot vragen om de herbouw van de tempel, moeten we ons altijd de oorzaak van de verwoesting voor ogen houden en proberen deze te herstellen. Door respect voor iedereen te tonen en iemand alleen te corrigeren op een manier waarop de ander zich niet beschaamd voelt.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Matot

Posted on ‍‍18 Jul 2014 - כ תמוז תשעד in RAS

18 en 19 juli 2014

10 september RAS Algemene Ledenvergadering – meer info volgt.

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.15 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.49 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

Parasjat Matot – Rav Daniel Stern

In de parasja van deze week zien we een bijzondere karaktereigenschap van onze grote leider Moshe Rabeenoe.

Hij kreeg de opdracht van Hashem om het volk bijeen te roepen om tegen de Midjanieten te vechten; daarna zou hij overlijden. Moshe kreeg geen deadline voor deze opdracht, hij kon er in principe net zo lang over doen als hij wilde en daarmee zijn dood uitstellen.

Maar de Tora vertelt ons dat ondanks dat Moshe wist dat dit zijn laatste opdracht in deze wereld was, hij er meteen aan begon omdat dit in het belang van het volk was.

Het is een les voor elke goede leider om het belang van de mensen voor zijn eigenbelang te laten gaan en niet andersom.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Balak

Posted on ‍‍3 Jul 2014 - ה תמוז תשעד in RAS

4 en 5 juli 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.25 uur. Sjabbat is afgelopen om 23.05 uur.

De kiddoesj wordt aangeboden door de RAS-club

Parasjat Balak – Rav Daniel Stern

Onze gedachten zijn deze sjabbat vanzelfsprekend bij de families van Gilad, Naftali en Eyal z”l.
Drie jongens die vermoord zijn vanwege het feit dat ze Joden zijn. Door mensen die de waarde van een mensenleven niet kennen en waarderen.

We hopen dat de families de kracht zullen vinden om door te gaan ondanks dit grote verlies. Moge deze drie jongens de laatste slachtoffers zijn geweest in dit lange conflict.

Deze verschrikkelijke gebeurtenis benadrukt de verschillende levensvisies tussen ons en onze vijanden.
Bij een van de hespedim werd het volgende gezegd:
‘We moeten dankbaar en trots zijn dat we aan de kant staan van mensen die het leven heiligen en niet de dood. Die de het goede heiligen en niet het kwade.’

Laten we de achdoet, de onderlinge eenheid, die deze tragische gebeurtenis bracht bewaren, en hopen dat we voortaan alleen voor simches in eenheid bij elkaar zullen komen.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Choekat

Posted on ‍‍27 Jun 2014 - כט סיון תשעד in RAS

27 en 28 juni 2014

Sjabbat en mincha/ma’ariev begint om 20.25 uur
Sjabbat is afgelopen om 23.08 uur.

De kiddoesj wordt aangeboden door Mirjam Goudeket-de Jonge en Friedi de Jonge tgv de dertigste jaartijd van hun vader Heini de Jonge zl.

Parasjat Choekat – Rav Daniel Stern

Deze week lezen we over een mitswa die zelfs de wijze koning Sjelomo niet begreep. Het is de mitswa van para adoema, de rode koe. In de tijd van het beet hamikdasj werd de as van deze koe gebruikt om iemand die onrein geworden was weer rein te maken.

Waarom heeft Hashem ons een mitswa gegeven die logischerwijs niet te bevatten is? We hebben de Tora toch juist gekregen om deze te leren en te begrijpen?

Naar aanleiding van de para adoema wil de Tora ons een belangrijke les leren over het doen van de overige mitswot.
Enerzijds proberen we te begrijpen waarom we de mitswot doen en wat elke mitswa inhoudt. Anderzijds moeten we het al dan niet doen van een mitswa niet afhankelijk laten zijn van het al dan niet begrijpen van de achterliggende reden.

Onze geleerden zeggen met betrekking tot het kasjroet dat je niet zou moeten zeggen: ik eet geen varkensvlees want ik lust het niet, maar: ik zou het graag willen proeven, maar doe dat niet omdat Hashem het ons verboden heeft.

Van de rode koe kunnen we leren dat er geen logische verklaring hoeft te zijn om een mitswa te doen. Dit geldt des te meer voor mitswot die we wèl kunnen begrijpen.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Korach

Posted on ‍‍19 Jun 2014 - כא סיון תשעד in RAS

20 en 21 juni 2014

Sjabbat en mincha/ma’ariev begint om 20.25 uur
Sjabbat is afgelopen om 23.08 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

Parasjat Korach – Rav Daniel Stern

Deze week gaat de parasja over een meningsverschil. Korach en zijn volgelingen hadden ernstige twijfels over Moshe. Was hij werkelijk door Hashem aangewezen als leider van het joodse volk?

We lezen dat Korach, zijn familie en volgelingen uiteindelijk door de aarde werden verzwolgen. Ze werden zo zwaar gestraft om duidelijk te maken hoe ernstig de zonde is van machloket, ruzie en onenigheid, tussen joden onderling.

Het is opvallend dat we juist in de week waarin we deze parasja lezen een prachtig voorbeeld hebben gezien van achdoet, onderlinge eenheid. Veel joden van verschillende achtergronden zijn overal ter wereld, ook hier in Nederland, samen gekomen om te dawwenen voor de ontvoerde jongens.

We blijven dawwenen en hopen dat ze spoedig, gezond en wel, bevrijd zullen worden en dat wij alleen vanwege goede redenen in eenheid bij elkaar zullen komen.

Sjabat sjalom en besorot tovot!

Copyright © 2014 RAS-Club.nl All rights reserved.