Eroev (ערוב) HotLine

U kunt vrijdag bellen met de eroev-Hotline 06-16552687 om te checken of de eroev in werking is.

Categories

Sjabbat Metsora

Posted on ‍‍4 Apr 2014 - ד ניסן תשעד in RAS

Deze week begint sjabbat om 19.00 uur. Sjabbat is afgelopen om 21.04 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de familie Edgar tgv de Bar Mitswa van Rafael. De RAS club wenst Rafael, zijn ouders en overige familie van harte mazzeltov met deze grote simche!

Bekijk hier de Pesach brochure  van het NIK, een handige gids!

Volmacht online chameets verkopen

 Parasjat Metsora – Rav Daniel Stern

De parasja van deze week gaat verder met het behandelen van de wetten van tsara’at. Deze melaatsheid was geen vorm van psoriasis of andere huidziekte. Het buiten het legerkamp isoleren van degene die verschijnselen van tsara’at vertoonde was dan ook niet bedoeld om te voorkomen dat anderen besmet zouden raken. Want wanneer bijvoorbeeld een chatan tsara’at kreeg, dan hoefde de koheen hem niet meteen weg te sturen, zonder vrees dat zijn bruid ook ziek zou worden.

Tsara’at is een waarschuwing dat de mens verkeerd bezig is, namelijk met roddelpraat. Roddel en laster veroorzaakt onenigheid tussen mensen. Daarom moest degene die aan tsara’at leed worden weggestuurd uit het legerkamp, zodat hij alle tijd had om na te denken en tot het inzicht te komen dat zijn manier van spreken een probleem voor de samenleving vormde.

In onze tijd hebben wij helaas deze alarmbel niet meer. Vrijheid van spreken heeft zowel een positieve als een negatieve kant. Mensen kunnen alles zeggen wat ze maar willen, terwijl de mogelijkheden om roddels over iemand anders te verspreiden door de sociale media nog nooit zo groot en ingrijpend zijn geweest als nu.

Daarom is het van essentieel belang dat we beseffen wat de gevolgen van roddelen en kwaadspreken zijn. Voordat we iets over een ander zeggen of schrijven moeten we even nadenken wat voor effect dit zou kunnen hebben. Zoals onze geleerden zeggen: ‘dood en leven zijn in de macht van de tong’.

Sjabbat sjalom

 

Sjabbat Tazria / Hachodesj

Posted on ‍‍27 Mar 2014 - כה אדר ב' תשעד in RAS

28 en 29 maart 2014

Deze week begint sjabbat om 18.50 uur. Sjabbat is afgelopen om 19.51 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door Barry Mehler en Robbie Brook (tgv zijn nieuwe baan).

 

Parasjat Tazria – Rav Daniel Stern

We lezen deze week over Tsara’at, melaatsheid,  in verband met kwaadspreken over iemand anders. Lashon hara (laster) is een van de ergste overtredingen in het Jodendom. Volgens onze geleerden is lashon hara de oorzaak van zowel de verwoesting van de tweede tempel als de eeuwenlange  ballingschap.

Waarom is deze overtreding zo erg?  Het antwoord is dat het vermogen tot spreken de belangrijkste kracht is die de mens bezit. Eigenlijk is spraak iets G-ddelijks .

In  Bereesjiet staat dat Hashem een ziel in Adam blies. De zohar voegt hier aan toe dat Hasjem iets van zichzelf in de mens geblazen heeft, namelijk het vermogen om te spreken.

Wanneer de mens deze bijzondere, G-ddelijke kracht inzet voor iets kwaads , dan is dat misbruik van de G-ddelijke ziel die hij van Hashem kreeg – met alle kwalijke gevolgen van dien.

Koning David schreef in Tehilim dat wie als een goed mens wil leven, zijn tong moet behoeden voor kwaadspreken en zijn lippen voor bedrog (psalm 34). Afgezien van de spirituele gevolgen van roddel en laster wil dit zeggen dat wie voorzichtig zijn woorden kiest, een hogere kwaliteit van leven heeft.

Sjabbat Sjalom.

Sjabbat Sjemini / Para

Posted on ‍‍20 Mar 2014 - יח אדר ב' תשעד in RAS

21 en 22 maart 2014

Deze week begint sjabbat om 18.40 uur. Sjabbat is afgelopen om 19.39 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door Jacques Troostwijk

 

Lezing Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

‘Voorbij, de blik op de van der Boechorststraat’ - over de recente structuurwijziging in de Joodse Gemeente.

door Mr. Ronnie Eisenmann

Zondag 23 maart 10.30 uur in het Joods Cultureel Centrum

 

Parasjat Sjemini – Rav Daniel Stern

In de parasja van deze week lezen we over kosjere en niet kosjere diersoorten. Onze geleerden zeggen dat de reden voor het verbod om treife dieren te eten niet is dat ze schadelijk voor de gezondheid zouden zijn, of dat ze niet lekker zouden smaken. Het is namelijk precies omgekeerd: Hashem besloot dat het slecht is voor onze ziel.

Ditzelfde geldt  voor alle overige ge- en verboden uit de Tora.  Natuurlijk is het interessant om gezondheid of andere redenen achter deze regels te ontdekken. Bijvoorbeeld bij de besnijdenis of de sjechita, de kosjere slacht. Maar we mogen het houden van deze geboden hiervan niet afhankelijk maken. Het zijn regels die we van onze Schepper  hebben gekregen.

Een bekend voorbeeld is het gebod van de rode koe, dat we deze sjabbat als extra gedeelte uit de Tora lezen. De as van deze koe  maakte  in de tijd van de tempel het onreine weer rein. Zelfs koning Sjelomo heeft dit gebod nooit kunnen doorgronden, ondanks al zijn wijsheid.

Uit deze mitswa leren we dat het houden van geboden niet afhankelijk moet zijn van ons begrip.  We kunnen er met zekerheid  van uitgaan dat de Schepper, die van ons houdt, ons deze mitswot heeft opgelegd omdat ze goed voor ons zijn, zowel voor ons lichamelijk als ons spirituele welzijn.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Tsaw | Zachor

Posted on ‍‍14 Mar 2014 - יב אדר ב' תשעד in RAS

Sjabbat Tsaw / Zachor

14 en 15 maart 2014

Deze week begint sjabbat om 18.25 uur. Sjabbat is afgelopen om 19.26 uur

De (externe) kidoesj wordt aangeboden door de familie Klaus Vink tgv de aufruf van Sjaron. Van harte mazzeltov namens de RAS club!

 Poeriem@RAS

20.00 uur (uitgaande sjabbat) ma’ariev en megilla lezen

Aansluitend Poeriemborrel met hapjes en live muziek

08.30 uur (zondagmorgen) sjachariet en megilla lezen

 

Sjabbat Zachor – door Rav Daniel Stern

Aanstaande Sjabbat lezen wij over de aanval van Amalek  op de benee Jisraeel, meteen nadat ze een volk waren geworden. Dit gedeelte wordt altijd  gelezen op de Sjabbat voorafgaand aan Poeriem omdat Haman, die het joodse volk wilde uitroeien, een nakomeling was van Amalek.

Sinds het ontstaan tot op de dag van vandaag heeft het joodse volk last van haat en vervolging door anderen. Wat is het geheim van ons voortbestaan?

Een bekende uitdrukking zegt : ‘als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan’: wanneer er wijn wordt gedronken, komen geheimen aan het licht (nichnas jajien jatsa sod ). Het geheim van het voortbestaan van het joodse volk kan worden verklaard door de wetten die wij als joden duizenden jaren lang in acht hebben genomen.

Deze wetten hebben ons onder de moeilijkste omstandigheden beschermd tegen assimilatie door onze identiteit te versterken. Een van deze wetten gaat over wijn. Het is interessant dat de getalwaarde van het woord wijn (jaien, 70) dezelfde is als die van het woord geheim (sod , ook 70). Door de wetten met betrekking tot wijn (70) begrijpen we het geheim (70) van het voortbestaan van het joodse volk tegen de 70 volkeren van de wereld

Sjabbat Sjalom en gut Purim!

Sjabbat Pekoedee

Posted on ‍‍28 Feb 2014 - כח אדר א' תשעד in RAS

28 februari en 1 maart 2014

Deze week begint sjabbat om 18.00 uur. Sjabbat is afgelopen om 19.01 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de familie van Gelder tgv de bar mitswa sidra van Bas.

 

Mythen en feiten over Israël

door Ronny Naftaniel

dinsdag 4 maart  20.00 uur

Sjoel  Amstelveen

Max Havelaarlaan 435

 

Parasjat Pekoedee – Rav Daniel Stern

De tora geeft in de parasja van deze week een overzicht van de hoeveelheid goud, zilver en koper die gebruikt werd voor de bouw van de mishkan. Vergeleken met de rijkdom van de tempel van Shlomo was dit maar weinig. En voor de tweede tempel, door Herodus gebouwd, werden zelfs nog meer kostbare materialen gebruikt.

Wat de Goddelijke aanwezigheid betreft zien we precies het tegenovergestelde. In de misjkan was het spirituele niveau van de mensen hoog. Daardoor was de Goddelijke aanwezigheid altijd merkbaar. In de tijd van de eerste tempel was dit niveau gedaald, waardoor ook de Goddelijke aanwezigheid er minder voelbaar was. In de periode van de tweede tempel was deze er zelfs helemaal niet.

Hieruit kunnen we leren dat de schoonheid en pracht van een sjoelgebouw weliswaar belangrijk zijn, maar dat de goede daden van de sjoelbezoekers, de wijze waarop zij zich in sjoel gedragen en het belang dat ze aan de dienst hechten de reden zijn voor de Goddelijke aanwezigheid.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Wajakheel

Posted on ‍‍20 Feb 2014 - כ אדר א' תשעד in RAS

21 en 22 februari 2014

Deze week begint sjabbat om 17.45 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.49 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door Daniel Goudeket tgv zijn verjaardag.

 Parasjat Wajakheel – Rav Daniel Stern

Betsalel was de architect van de misjkan. Onze geleerden zeggen dat hij de opdracht van Moshe verbeterde en op een wat andere wijze interpreteerde dan Moshe zelf. De midrasj benadrukt dat Betsalel zijn woorden inleidde met: Onze leraar Mosje…

Hiervan kunnen we leren dat we de eer van iemand anders moeten respecteren, ook wanneer degene het verkeerd heeft. Want een correctie die op een respectvolle manier wordt overgebracht, is gemakkelijker te accepteren.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Ki Tisa

Posted on ‍‍13 Feb 2014 - יג אדר א' תשעד in RAS

14 en 15 februari 2014

Deze week begint sjabbat om 17.35 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.36 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

Workshop ‘Gezonde voeding in de Joodse eetcultuur’

door Renate de Schaap, diëtist

Zondag  16 februari, 20.00 uur

Joods Cultureel Centrum

 

Sjabbat Ki Tisa – Rav Daniel Stern

We lezen deze week over een verdrietig  moment in de Joodse geschiedenis. Een paar weken na het ontvangen van de Tora, de basis van het joodse leven, overtrad het volk een van de tien geboden. Ondanks dat ze zelf er getuige van waren geweest dat de tora van Hashem kwam,  dienden ze afgoden door het gouden kalf te maken.

De meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk: hoe kan het dat mensen die op zo’n hoog spiritueel niveau waren in zo’n korte tijd zo diep zijn gezonken. Hoe konden ze de vele wonderen die ze hadden gezien bij de uittocht uit Egypte nu allemaal al zijn vergeten?

Het antwoord is simpel. De enige manier om ons Jodendom te bewaren en door te geven aan de volgende generatie  is door er constant mee bezig te zijn. Door te investeren in joods onderwijs, regelmatig naar sjoel te komen en onze eigen joodse kennis te ontwikkelen.  Want uit onze geschiedenis kunnen leren dat wanneer dit niet gebeurt, alles binnen heel korte tijd totaal verloren kan gaan.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Tetsawee

Posted on ‍‍6 Feb 2014 - ו אדר א' תשעד in RAS

7 en 8 februari 2014

Deze week begint sjabbat om 17.20 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.24 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door Beike Cohen ter gelegenheid van zijn Bar Mitswa parsje.

 

Lezing Psychiatrie en Jodendom

Door Fedia Jacobs, psychiater Sinai Centrum

Dinsdag 11 februari 20.00 uur

Sjoel Amstelveen, Max Havelaarlaan 435

 

Parasjat Tetsawee – Rav Daniel Stern

De parasja van deze week is de enige waarin de naam van Mosje niet wordt genoemd. Vanaf zijn geboorte tot het einde van de Tora komt zijn naam in iedere parasja voor, behalve in Tetsawee.

De reden hiervoor is te vinden in het eerste gesprek tussen Hashem en Mosje.  Toen Hashem hem wilde aanstellen als leider van het Joodse volk, weigerde Mosje deze benoeming te aanvaarden. Hij noemde als argument dat zijn broer Aharon hiervoor geschikter zou zijn dan hijzelf.

Hashem heeft hem toen gedwongen om het leiderschap te accepteren. Maar de functie van koheen gadol, hogepriester, die ook voor Moshe was bedoeld, heeft Hahem aan Aharon gegeven. Daarom wordt de naam van Moshe niet genoemd in de parasha die de speciale kleding van de hogepriester beschrijft.

Ook al is bescheidenheid een zeer gewaardeerde eigenschap, uit deze parasja kunnen we leren  dat je gebruik moet maken van je talenten en mogelijkheden en een eervolle benoeming niet mag weigeren uit bescheidenheid.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Teroema

Posted on ‍‍30 Jan 2014 - כט שבט תשעד in RAS

Sjabbat Teroema

31 januari en 1 februari 2014

Deze week begint sjabbat om 17.05 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.12 uur.

1 minuut derasja: Doron Krant

De kidoesj wordt aangeboden door Doron en Rosaly Krant ter gelegenheid van de geboorte van hun dochter Nina. De RAS-club wenst Doron, Rosaly, hun ouders en verdere familie van harte mazzeltov. Nina, welkom in sjoel, we hopen je vaak samen met je ouders te zien!

Parasjat Jitro – Rav Daniel Stern

De parasja van deze week vertelt over het misjkan, het draagbare heiligdom. Dit was  het spirituele centrum  in de woestijn. Voor de bouw van het misjkan moest het joodse volk materialen doneren, waaronder  goud,  zilver en koper. Zelfs het meest eenvoudige materiaal kreeg een spirituele betekenis omdat het gebruikt werd voor het misjkan.

Mensen denken dat spiritualiteit en materialisme twee tegenovergestelde zaken zijn, maar in feite is dit niet zo. Het Jodendom vraagt niet om ons af te keren van materialisme om heilig te kunnen zijn, zoals sommige andere geloven.  We moeten juist het materiële spiritueel maken, bijvoorbeeld  door een deel van ons inkomen aan tsedaka te geven.

Zelfs de meest simpele dagelijkse handelingen, zoals eten en slapen, kunnen een spirituele betekenis krijgen wanneer het doel is om hierdoor sterk en gezond te blijven, zodat we veel goede daden kunnen doen. Op deze manier wordt het materiële spiritueel en dat is waar wij als joden in deze fysieke wereld naar moeten streven.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Misjpatiem

Posted on ‍‍23 Jan 2014 - כב שבט תשעד in RAS

Sjabbat Misjpatiem 24 en 25 januari 2014

Deze week begint sjabbat om 16.55 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.00 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door Dennis en Vivienne Goldzwajg om te vieren dat ze vijfentwintig jaar getrouwd zijn. Van harte mazzeltov namens de RAS-club met dit bijzondere jubileum en leuk dat jullie deze simche samen met ons willen vieren!

NIEUW@RAS:

Voortaan iedere week een one minute derasja door een sjoelbezoeker/ster.

Kick-off: Daniel Goudeket

 Parasjat Misjpatiem – Rav Daniel Stern

We lezen deze week over de mitswa van het terugbrengen van verloren voorwerpen. We kunnen hieruit afleiden dat als de tora medelijden heeft met zoekgeraakte spullen, wij zeker verantwoordelijkheid dragen voor joodse zielen die de band met het Jodendom  zijn kwijtgeraakt.

Het is onze taak om ervoor te zorgen dat elk joods kind de mogelijkheid zal hebben om tot joodse les te krijgen en dat iedere jood zich welkom voelt in onze sjoel.

Ieder van ons kan deze grote mitswa doen door een vriendelijk woord tegen degenen die niet regelmatig naar sjoel komen of door mensen uit te nodigen voor een sjabbat maaltijd. Het effect en de invloed daarvan kan enorm zijn.

Sjabbat sjalom

Copyright © 2014 RAS-Club.nl All rights reserved.