Eroev (ערוב) HotLine

U kunt vrijdag bellen met de eroev-Hotline 06-16552687 om te checken of de eroev in werking is.

Categories

CHANOEKA@RAS

Posted on ‍‍12 Dec 2014 - כ כסלו תשעה in RAS

chanoeka 5775sm

CHANOEKA@RAS
Dinsdagavond 16 december om 18.00 uur steken we samen het eerste kaarsje aan, gevolgd door een gezellig programma met hapjes en drankjes en natuurlijk cadeautjes voor de kinderen.

Sjabbat Wajeesjev

12 en 13 december 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.15 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.17 uur.

 De (externe) kidoesj wordt aangeboden door de familie Eiselin-Raber ter gelegenheid van de bat mitswa van Galith. Galith, van harte mazzeltov voor jou, je (groot)ouders en overige familie met dit bijzondere moment in je leven en fijn dat je dit in de RAS-sjoel viert!

 

Sjoeldiensten tijdens Chanoeka

Sjachariet:  dagelijks om 07.10 uur; Mincha en Ma’ariew:  in samenwerking met de Gerrit om 16.15 uur

 

Parasjat Wajeesjev – Rav Daniel Stern

In het begin van de de parasja van deze week staat: ‘dit zijn de nakomelingen van Jacob’. Aansluitend volgt het verhaal van Joseef, een van de zonen van Jakov.

De Chafets Chaim (1838-1933) zegt dat deze woorden verwijzen naar toekomst van het joodse volk.  Joseef maakte veel ellende door nadat zijn broers hem hadden verkocht. Hij kwam in Egypte in de gevangenis maar werd uiteindelijk onderkoning. Hierdoor kon hij velen redden van een  hongersnood.  Pas toen bleek dat al die moeilijke en zware jaren hadden geleid tot een groot succes. Net zoals Joseef zal ook voor het joodse volk blijken dat ellende en moeilijke tijden uiteindelijk zullen leiden naar eenprachtige toekomst.   Am Jisraeel chai!

Sjabbat sjalom

Sjabbat Wajeetsee

Posted on ‍‍28 Nov 2014 - ו כסלו תשעה in RAS

28 en 29 november 2014
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.15 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.21 uur
De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

CHANOEKA@RAS
Dinsdagavond 16 december om 18.00 uur steken we samen het eerste kaarsje aan, gevolgd door een gezellig programma met hapjes en drankjes en natuurlijk cadeautjes voor de kinderen. Binnenkort volgt een speciale RAS Chanoeka mailing met meer info.

Parasjat Wajeetsee – Rav Daniel Stern

We lezen in de parasja van deze week over de liefde van Jakov voor Racheel. De liefde tussen man en vrouw is een van de drie soorten liefde die we in de Tora vinden. De andere twee zijn de liefde voor de medemens en de liefde voor Hashem.

Deze drie soorten liefdes zijn van elkaar afhankelijk, in de volgorde waarop ze in de Tora worden genoemd.

In de eerste plaats moet iemand liefde voor zijn familie tonen. Want zonder deze liefde is er geen liefde voor de medemens. Door deze twee soorten van liefde komt men tot liefde voor Hashem. Wanneer een van de drie soorten liefde ontbreekt, dan heeft dit effect op de andere twee.

Zoals Rabbi Akiva zegt: “veahawta leree’aacha kamocha, ze klal gadol batora” , de liefde voor de familie en de medemens Is een belangrijke regel in de Tora, want alleen door deze twee soorten van liefde kan men tot liefde voor Hashem komen.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Chajee Sara

Posted on ‍‍13 Nov 2014 - כ מרחשון תשעה in RAS

14 en 15 november 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.30 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.35 uur.

 De kidoesj wordt aangeboden door de RAS club.

 

Vrijwilligers gevraagd voor RAS activiteiten

Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren van activiteiten voor de RAS, zoals bijvoorbeeld het Chanoeka feest op dinsdagavond 16 december? Stuur een mail naar sc@RAS-club.nl en we nemen asap contact met je op!

 

Nieuwe sjioer Rav Daniel Stern

Aanstaande zondagavond begint een sjioer over dagelijkse halacha en minhagiem, geschikt voor beginners èn gevorderden. Onderwerp voor de komende weken: de halachot van Chanoeka uit de misjna beroera. De sjioer wordt gegeven bij Rav Daniel Stern thuis, aanvang 20.30 uur. Aanmelden bij d.stern@xs4all.nl

 

RAS Kids Cooking Club

Deze week bakten Mila, Charlie, Sari, Sharai, Zeb, Sem en Aiden samen challes bij Rabbijn Yanki en Esty Jacobs thuis. De volgende RAS Kids Cooking Club is woensdagmiddag  26 november. Aanmelden bij estylasker@gmail.com

 

Parasjat Chajee Sara – Rav Daniel Stern
Eliezer, de bediende van Avraham, ging op weg om een vrouw voor Jitschak te zoeken. Ondanks dat dit meisje van groot belang zou zijn voor de toekomst van het joodse volk, heeft Eliezer maar op één karaktereigenschap gelet, namelijk hoe ze met haar medemensen omging. Dit is opvallend, want de toekomstige vrouw van Jitschak moest zeker nog over ander kwaliteiten beschikken, zoals een sterk geloof en vertrouwen in Hashem.

Hieruit kunnen we leren dat iemand die op een vriendelijke manier met zijn medemensen omgaat ook open staat voor andere goede daden. In pirkee avot, spreuken der vaderen, zeggen onze geleerden: ‘iemand met een goed hart bezit ook alle andere goede karaktereigenschappen’.

Toen Eliezer zag dat Rivka op een vriendelijke manier omging met mens en dier, wist hij dat zij een passende vrouw voor Jitschak zou zijn om samen met hem het Joodse volk zou voortbrengen en haar goede karaktereigenschappen aan haar nakomelingen door zou geven.

Sjabbat sjalom

 

Sjabbat Wajeera

Posted on ‍‍6 Nov 2014 - יג מרחשון תשעה in RAS

7 en 8 november 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.45 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.44 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door Edva en Uri van Gelder ivm de bar mitswa sedre van Uri.

(HEEL) DE RAS BAKT…
Vijf RAS-meiden bakten deze week de heerlijkste brownies, koekjes, cheesecake en ander lekkers bij Rabbijn Yanki en Esty Jacobs thuis. Proeven? Kom deze week naar de kidoesj (en naar sjoel ;-).

RAS meiden3
Liora, Galit, Galith, Rosa en Nina

Kristallnachtherdenking
Zondagavond 9 november in de Portugese Synagoge met aansluitend een kranslegging in de Hollandsche Schouwburg. Aanvang programma: 20.00 uur

Save the date!
Dinsdag 16 december, eerste avond Chanoeka
Chanoeka avond in de RAS voor kinderen en volwassenen

Parasjat Wajeera – Rav Daniel Stern
We lezen deze week over een van de grootste beproevingen van onze voorvader Avraham . Hashem vroeg hem om zijn zoon Jitschak te offeren. Vlak voordat Avraham dit doet, stuurt Hashem een engel om hem te stoppen. De engel vertelde Avraham dit het test van Hashem was en dat hij hiervoor geslaagd was

Het offeren van kinderen was eigenlijk een ‘gewone’ daad in de tijd van Avraham. Waarom wordt het dan als zo’n grote beproeving gezien dat wij, zijn nakomelingen, ons dit nog steeds herinneren? Helaas zijn er in onze geschiedenis meerdere mensen geweest die zichzelf of hun kinderen hebben geofferd om hun geloof niet te overtreden. Wat is er zo bijzonder aan Avraham, wat deed hij meer dan al die anderen?

Het antwoord is dat Avraham de eerste was die het geloof in Hashem verspreidde. Door middel van de 7 noachidische mitswot had hij jarenlang strijd geleverd tegen het offeren van kinderen en andere vormen van afgoderij. Hij zag dit als zijn levenstaak.

Door Jitschak te offeren maakte hij zichzelf belachelijk maken. Al zijn pogingen om mensen te overtuigen van het slechte van afgoderij zouden vergeefse moeite blijken. Bovendien had Avraham tegen Hashem kunnen zeggen dat Hij hem had beloofd dat hij door Jitschak veel nakomelingen zou krijgen. Als hij Jitschak zou doden, kon deze belofte niet uitkomen.

Avraham gehoorzaamde aan de opdracht van Hashem, zonder bedenkingen of berekeningen vooraf. Dat is wat deze beproeving van Avraham zo bijzonder maakt. Hieruit kunnen wij een belangrijke les leren, namelijk dat het doen van de mitswot niet afhankelijk moet zijn van wat het ons al dan niet op kan leveren, maar als een opdracht van de Schepper die het goede met ons voorheeft.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Lech Lecha

Posted on ‍‍30 Oct 2014 - ו מרחשון תשעה in RAS

31 oktober en 1 november 2014
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.55 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.57 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club

Parasjat Lech Lecha – Rav Daniel Stern

We lezen deze week in de parasja over Awraham avienoe, die als eerste besefte dat er één G-d is en het monotheïsme in de wereld heeft verspreid. Hoe kwam hij tot deze conclusie? Wat zag hij dat alle anderen niet zagen? Als het om een logische redenering zou gaan, waarom zijn er dan zoveel andere mensen die niet tot dezelfde conclusie kwamen?

Ook in onze tijd zijn er nog velen die geloven in allerlei ingewikkeld theorieën maar niet in het eenvoudige en logische verhaal van de schepping.
Awraham zag de structuur in de schepping, zowel in het allerkleinste als in het allergrootste. In alles zag hij harmonie en grote wijsheid. Hij realiseerde zich dat alles op aarde niet vanzelf is ontstaan, maar het werk is van een machtige schepper.
Awraham was niet bang om hieruit verdere conclusies te trekken. Als er een schepper is, dan heeft Hij de mens met een doel geschapen. Hij zag het als zijn levenstaak om anderen hiervan te overtuigen.

Onze taak als joden is dezelfde als die van onze voorouder Awraham, namelijk om het geloof dat er een schepper is door te geven, in eerste instantie aan onze kinderen, maar ook in onze omgeving. We moeten niet terugdeinzen om onze ogen open te doen en conclusies te trekken.

Sjabbat sjalom

JOMTOV@RAS

Posted on ‍‍14 Oct 2014 - כ תשרי תשעה in RAS

Overzicht sjoeldiensten:

wo 15 okt –  Hosjanna rabba

7.00 sjachariet

18.30 begin jomtov, mincha ma’ariev

do 16 okt – Sjemini Atseret

9.00 sjachariet

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club

18.30 mincha

19.28 ma’ariev

 vrij 17 okt – Simchat Tora samen met sjoel Buitenveldert in de RAS

9.00 sjachariet

Chataniem:

Rav Yanki Jacobs

Chazan Benzi Loonstein

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club

18.25 begin sjabbat, mincha ma’ariev

sjabbat 18 okt – Bereesjiet

9.00 sjachariet

De kidoesj wordt aangeboden door Jigal Krant ivm zijn bar mitswa parsje

De RAS club wenst iedereen gut jomtof nog vele jaren. We hopen u in het nieuwe Joodse jaar  vaak in onze sjoel te verwelkomen!

SOEKOT@RAS

Posted on ‍‍6 Oct 2014 - יב תשרי תשעה in RAS

Overzicht sjoeldiensten SOEKOT

 wo 8 oktober

18.45 uur begin jomtov, mincha ma’ariev

do 9 okt 1e dag SOEKOT

9.00 sjachariet

18.45 mincha – maariev

19.43 ma’ariev

vrij 10 okt 2e dag SOEKOT

9.00 sjachariet

18.40 begin sjabbat, mincha ma’ariev

sjabbat 11 okt chol hamo’eed

9.00 sjachariet

zo 12 okt chol hamo’eed

8.30 uur sjachariet

ma 13 okt chol hamo’eed

7.00 sjachariet

di 14 okt chol hamo’eed

7.00 sjachariet

wo 15 okt Hosjanna rabba

7.00 sjachariet

18.30 begin jomtov, mincha ma’ariev

do 16 okt SJEMINI ATSERET

9.00 sjachariet

18.30 mincha

19.28 ma’ariev

vrij 17 okt SIMCHAT TORA

9.00 sjachariet

18.25 begin sjabbat, mincha ma’ariev

sjabbat 18 okt – Bereesjiet

9.00 sjachariet

De kidoesj wordt aangeboden door Jigal Krant ivm zijn bar mitswa parsje

JOM KIPPOER@RAS

Posted on ‍‍2 Oct 2014 - ח תשרי תשעה in RAS

3 en 4 oktober 2014

Overzicht sjoeldiensten Jom Kippoer
Chazaniem: Sruli en Benzi Loonstein

Inschrijven op de mitswot voor Jom Kippoer kan (op voorbehoud van beschikbaarheid) tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur bij Awri Eisenmann
06 54765304 of mail awri@eisenmannbv.nl

vrij 3 oktober erev Jom Kippoer
07.00 sjachariet
14.15 mincha
18.50 begin vasten en werkverbod
19.05 aandoen talliet met beracha
19.25 Kol Nidrei met toespraak

sjabbat 4 oktober Jom Kippoer
08.30 aanvang sjachariet
11.45 Tora lezing
12.35 moesaf
15.40-16.10 pauze
16.10 Tora lezing
16.40 mincha
18.20 toespraak
18.35 Ne’ila
19.54 Sjemot

De RAS club wenst u een goede vasten, gezonde aanbijt, gemar chatima tova en nog vele jaren. We hopen u ook op andere dagen in het nieuwe Joodse jaar in onze sjoel te verwelkomen!

ROSJ HASJANA@RAS

Posted on ‍‍16 Sep 2014 - כא אלול תשעד in RAS

met chazaniem Sruli en Benzi Loonstein en (de eerste dag) het Amsterdams Synagogaal Koor

Sjana tova
De RAS club wenst u ketiva wechatima tova en een goed, zoet en gezond jaar. We hopen u met Rosj Hasjana en ook op andere dagen in het nieuwe Joodse jaar in onze sjoel te verwelkomen!

Mitswot
Inschrijven op de mitswot voor de hoge feestdagen kan bij
Awri Eisenmann 06 54765304 of mail awri@eisenmannbv.nl

OVERZICHT SJOELDIENSTEN

motsa’ee sjabbat 20 september
23.00 selichot dienst

wo 24 sept ingaande jomtov
18.45 uur mincha&ma’ariev

do 25 sept 1e dag Rosj Hasjana
met het Amsterdams Synagogaal Koor
8.00 aanvang sjachariet
9.45 Tora lezing
10.25 toespraak gevolgd door sjofarblazen
10.50 moesaf
19.15 mincha
20.16 ma’ariev

vrij 26 sept 2e dag Rosj Hasjana
De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club
8.00 aanvang sjachariet
10.00 Tora lezing
10.30 toespraak gevolgd door sjofarblazen
10.50 moesaf
18.45 mincha&ma’ariev ingaande sjabbat

Sjabbat Sjoeva 27 sept
met Joey Shabi als gast ba’al koree
De kidoesj wordt aangeboden door Chanan Hertzberger en Naomi Edgar tgv de jaartijd van hun moeder Elly Hertzberger zl
9.00 sjachariet
ma’ariev 20.11 uur

Sjabbat Kie Tavo

Posted on ‍‍12 Sep 2014 - יז אלול תשעד in RAS

12 en 13 september 2014

Deze week begint sjabbat en mincha / ma’ariev om 18.50 uur. Sjabbat is afgelopen om 20.46 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club aan Jigal Krant, als waardering voor de vele mooie en smakelijke kidoesjiem die hij in de afgelopen jaren voor de RAS heeft verzorgd. Jigal, dankjewel!

Eerste keer tefilien
Aanstaande zondag 14 september hoopt Aaron Cohen, zoon van Beike en Alida, voor de eerste keer tefilien aan te leggen tijdens sjachariet om 8.30 in de RAS.
De familie Cohen nodigt alle sjoelbezoekers uit om bij deze bijzondere simche aanwezig te zijn en na afloop van de dienst een Lechajiem te drinken.
Aaron, namens de RAS-club van harte mazzeltov met deze belangrijke stap op weg naar je Bar Mitswa!

Mitswot
Inschrijven op de mitswot voor de hoge feestdagen kan bij Awri Eisenmann:
awri@eisenmannbv.nl of bel 06 547 65304

RAS Kids Cooking Club
A.s. woensdagmiddag 17 september is er weer een bijeenkomst van de Cooking Club voor kinderen uit groep 4 tot en met 7 bij Rabbijn Yanki en Esther Jacobs thuis. Aanmelden: estylasker@gmail.com

Parasjat Kie Tavo – Rav Daniel Stern

In de parasja van deze week vertelt de Tora over de mitswa van de bikoeriem. Deze eerste vruchten van de oogst werden naar de koheen in Jeroesjalajiem gebracht als dank aan Hashem voor de opbrengst van het land.

Degene die de bikoeriem brengt legt daarbij een verklaring af. De tekst begint met een verhaal uit de vroegste geschiedenis van het joodse volk, namelijk het verwisselen van Racheel en Lea door hun vader Lawan. Jakov dacht dat hij met Racheel trouwde, maar het bleek Lea te zijn. Aansluitend wordt verteld dat de kinderen van Jakov vanwege een hongersnood naar Egypte gaan. Waarom is juist dit verhaal gekozen als onderdeel van de ceremonie van de bikoeriem? Er zijn positievere verhalen in de Tora te vinden die beter zouden passen bij het brengen van de bikoeriem als dank aan Hashem.

Het antwoord is dat Joseef, de zoon van Racheel, door deze verwisseling later werd geboren dan de kinderen van Lea. Omdat hij jonger was, waren de andere broers zo jaloers dat ze hem verkochten. Daardoor kwam Joseef in Egypte terecht, waar hij onderkoning werd. Dat redde zijn familie van de hongersnood. Dus iets dat in het begin negatief leek, liep uiteindelijk heel positief af.

Dat is ook de manier waarop we naar gebeurtenissen in ons leven moeten kijken. We moeten het hele plaatje zien en niet vergeten dat alles wat Hashem doet voor ons bestwil is.

Sjabbat sjalom

Copyright © 2014 RAS-Club.nl All rights reserved.