Eroev (ערוב) HotLine

U kunt vrijdag bellen met de eroev-Hotline 06-16552687 om te checken of de eroev in werking is.

Categories

Sjabbat Sjemini

Posted on ‍‍16 Apr 2015 - כז ניסן תשעה in RAS

17 en 18 april 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 19.20 uur. Sjabbat is afgelopen om 21.28 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

Parasjat Sjemini – Rav Daniel Stern

We lezen deze week een bijzonder verhaal, waarin twee zonen van Aharon sterven tijdens de feestelijke opening van de misjkan. De reactie van Aharon is opvallend. De Tora vertelt ons dat hij zweeg. Wat wil de Tora ons hiermee leren?

Aharon wist dat het sterven van een mens niet betekent dat zijn ziel ook dood is, maar dat de ziel naar een betere plaats gaat. Hij beschouwde het als een afscheid van een dierbare vriend, die vertrekt naar een omgeving waarin het hem beter zal gaan.

Vanzelfsprekend is het ook een moment van verdriet voor Aharon geweest. Maar hij vond troost in de gedachte dat de zielen van zijn zonen nu op een betere plaats waren. Bovendien had Aharon het sterke geloof dat het een besluit was van Hakadosj Baruch Hoe, ook al was het niet te begrijpen.

We hebben deze week de miljoenen kedoshim herdacht die tijdens de shoa zijn vermoord. Het is van groot belang dat wij en de volgende generaties zullen doorgaan om over de shoa te vertellen en deze in herinnering te houden, zodat niemand zal durven zeggen dat het niet gebeurd is.

Daarnaast is er de gedachte dat al de nesjamot van de vermoorden op de hoogste plek in de hemel zijn en te accepteren dat het een besluit van Hakadosh Baroech Hoe was, hoe onbegrijpelijk ook.

Sjabbat sjalom

RAS minje deze week

Posted on ‍‍23 Mar 2015 - ג ניסן תשעה in RAS

RAS minje deze week
In verband met de sjiwwe van de familie Piet Cohen is het RAS minjan deze week verplaatst naar Olympiaplein 33
Ma´ariev 20.00 uur zondag tm donderdag
Sjachariet 7.30 uur maandag tm vrijdag

Bijeenkomst Salaam-Shalom in RAS
De Internationale Solidariteitsbijeenkomst georganiseerd door Salaam-Shalom, verbintenis van Moslims en Joden in Amsterdam, wordt afgesloten in de RAS op
dinsdag 24 maart 18.00 – 19.00 uur
in aanwezigheid van wethouder Simone Kukenheim.
Na afloop zullen twee rabbijnen en twee imams duiven loslaten als symbool en oproep tot vrede, vriendschap en samenwerking

Sjabbat Wajikra

Posted on ‍‍19 Mar 2015 - כח אדר תשעה in RAS

20 en 21 maart 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 18.35 uur. Sjabbat is afgelopen om 19.37 uur.

 De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

 

Sjabbat Wajikra – Rav Daniel Stern

De parasja van deze week gaat over de verschillende korbanot (offers). Wanneer de Tora spreekt over een mens die een offer brengt, wordt het woord ‘adam’ gebruikt. De midrasj legt uit dat een mens die gezondigd heeft wordt vergeleken met Adam, toen hij van de vruchten van de verboden boom had gegeten.

De midrasj wil ons hiermee een belangrijke boodschap geven.  Door te zondigen riep Adam een vervloeking af, niet alleen over zichzelf maar over al zijn nakomelingen, dus de hele wereld. Ieder mens moet beseffen dat zijn daden gevolgen hebben, niet alleen voor zichzelf maar ook voor andere mensen. Dit kan zowel ten goede als ten slechte zijn.

Niemand kan beweren ‘wat ik doe gaat alleen mijzelf aan’, net zoals iemand aan boord van een schip niet kan zeggen: ‘ik maak een gat in de bodem van mijn hut, en dat gaat verder niemand iets aan’,  want daardoor zou het hele schip vergaan. Wanneer iemand dit beseft is hij voorzichtiger met wat hij doet of zegt, want we zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Wajakheel en Pekoedee

Posted on ‍‍12 Mar 2015 - כא אדר תשעה in RAS

13 en 14 maart 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 18.25 uur. Sjabbat is afgelopen om 19.24 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door Barry Mehler en Robbie Brook

Parasjat Wajakheel en Pekoedee – Rav Daniel Stern

Betsalel was de architect van de misjkan. Onze geleerden zeggen dat hij de opdracht van Mosje verbeterde en op een wat andere wijze interpreteerde dan je zelf. De midrasj benadrukt dat Betsalel zijn woorden inleidde met: Onze leraar Mosje…

Hiervan kunnen we leren dat we de eer van iemand anders moeten respecteren, ook wanneer diegene het verkeerd heeft. Want een correctie die op een respectvolle manier wordt overgebracht, is gemakkelijker te accepteren.

Sjabbat sjalom​

Sjabbat Ki Tisa

Posted on ‍‍6 Mar 2015 - טו אדר תשעה in RAS

6 en 7 maart 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 18.10 uur. Sjabbat is afgelopen om 19.12 uur.

 De kidoesj wordt aangeboden door Awri Eisenmann tgv de geboorte van zijn kleindochter Shira. Awri, namens de RAS club van harte mazzeltov!

Sjabbat Ki Tisa – Rav Daniel Stern

We lezen deze week over een treurig moment in de joodse geschiedenis. Een paar weken na het ontvangen van de Tora, de basis van het joodse leven, overtrad het volk een van de tien geboden. Ondanks dat ze zelf er getuige van waren geweest dat de Tora van Hashem kwam,  dienden ze afgoden door het gouden kalf te maken.

De meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk: hoe kan het dat mensen die op zo’n hoog spiritueel niveau stonden in zo’n korte tijd zo diep zijn gezonken? Hoe konden ze de vele wonderen die ze met eigen ogen hadden gezien bij de uittocht uit Egypte nu allemaal al zijn vergeten?

Het antwoord is eenvoudig. De enige manier om ons Jodendom te bewaren en door te geven aan de volgende generatie  is door er constant mee bezig te zijn. Door te investeren in joods onderwijs, regelmatig naar sjoel te komen en onze eigen joodse kennis te ontwikkelen.  Want we kunnen uit onze geschiedenis leren dat wanneer dit niet gebeurt, alles binnen heel korte tijd totaal verloren kan gaan.

Sjabbat sjalom.

Sjabbat Tetsawee – Zachor

Posted on ‍‍27 Feb 2015 - ח אדר תשעה in RAS

27 en 28 februari 2015
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 18.00 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.59 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de familie Beike Cohen.

POERIEM@RAS

Woensdagavond 4 maart
18.00 mincha met laaienen en haftara, gevolgd door ma’ariev
18.45 uur lezen megilla door Benzi Loonstein met na afloop drankjes, kiesjeliesj en hamansoren
Donderdagmorgen 5 maart
7.00 uur sjachariet met aansluitend lezen megilla door Benzi Loonstein

Parasjat Tetsawee – Rav Daniel Stern

Deze week herinnert de Tora ons aan de eerste antisemitisme actie uit onze geschiedenis. Kort nadat de Joden een volk waren geworden werden ze in de woestijn op een laffe manier aangevallen door Amalek.

Volgende week vieren wij het feest van de overwinning van het Joodse volk op een andere antisemiet, Haman. Hij was een nakomeling van Amalek.

In beide gevallen zien we dat het Joodse volk in gevaar kwam op een moment dat hun Joodse identiteit verzwakt was. Zodra de Joden hun identiteit versterkten, overwonnen ze hun vijanden.

Uit onze geschiedenis kunnen we leren we dat weglopen voor het Jodendom het probleem van antisemitisme niet oplost. Het enige antwoord hiertegen is onze Joodse identiteit te versterken. Door onze sjoels regelmatig te bezoeken en met trots aan alle Joodse activiteiten deel te nemen.

Sjabbat sjalom en alvast Poerim sameach

Sjabbat Teroema

Posted on ‍‍20 Feb 2015 - א אדר תשעה in RAS

20 en 21 februari 2015
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 17.45 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.47 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door David van Gelder en Lex Prins ter gelegenheid van hun bar mitswa parsje.

Parasjat Teroema – Rav Daniel Stern
In deze parasja geeft Hashem het Joodse volk de opdracht om een huis voor Hem te bouwen. De midrasj vertelt dat tMoshe meteen vroeg: hoe Is het mogelijk om een huis voor U te bouwen? Want U vult toch immers heel de aarde?

Hashem antwoordde: Ik vraag jullie om te doen wat binnen jullie eigen mogelijkheden ligt en niet volgens Mijn mogelijkheden.

We kunnen hier een hele belangrijke les uit leren. Namelijk dat Hashem alleen datgene van ons verwacht dat we echt kunnen doen. Alle mitswot die Hij in de Tora heeft voorgeschreven doen we ieder volgens onze eigen mogelijkheden en met de input die het beste bij ons past. Zoals koning Shlomo schreef in het boek Kohelet: ‘alles wat in je mogelijkheden ligt moet je doen’ en niet meer.

Sjabbat sjalom

Poeriem@RAS
De megilla wordt gelezen door Benzi Loonstein:
woensdagavond 4 maart met na afloop een drankje en kiesjeliesj
Donderdagmorgen 5 maart
meer info volgt binnenkort.

Sjabbat Misjpatiem

Posted on ‍‍12 Feb 2015 - כג שבט תשעה in RAS

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 17.30 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.35 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de familie Herskovic tgv de geboorte van Olivia Herskovic. Van harte mazzeltov!

 Parasjat Misjpatiem – Rav Daniel Stern

In de parasja van deze week staan veel wetten over de relatie tussen mens en medemens. Het is opvallend dat de Tora als eerste de regels voor een joodse slaaf noemt. Zou het niet meer voor de hand gelegen hebben om te beginnen met de regels over hoe je op een goede manier met je medemensen moet omgaan? Waarom begint de Tora met de wetgeving met betrekking tot iemand die als slaaf werd verkocht omdat hij een ander had bestolen en geen geld had om dit terug te betalen?

Het antwoord is dat wij allemaal kinderen van Hashem zijn. Als een kind van het goede pad afdwaalt, dan gaat de aandacht juist uit naar dit kind, om ervoor te zorgen dat het weer als een goed mens gaat leven. In deze parasja met allerlei verschillende wetten noemt Hashem als eerste de regels voor degenen die zijn afgedwaald. Want de basis van de tora is liefdadigheid en zorg voor de zwakkeren.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Besjalach

Posted on ‍‍29 Jan 2015 - ט שבט תשעה in RAS

30 en 31 januari 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 17.05 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.10 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

 Parasjat Besjalach – Rav Daniel Stern

We lezen in de parasja van deze week over een van moment van bijzondere religieus bewustzijn bij het hele Joodse volk. In het lied dat tijdens de splitsing van de Rietzee werd gezongen, zeiden ze dat ze Hashem als het ware konden aanwijzen: ze keli veanvehoe. Dit laat zien hoe sterk en duidelijk hun geloof in Hashem op dat moment was.

In hetzelfde lied is sprake van een nog hoger niveau, namelijk het geloof dat ze van hun voorouders hebben gekregen (elokee awi wa’aromemenhoe). Het geloof dat ouders aan hun kinderen doorgeven is krachtiger en sterker dan alle wonderen in Egypte.

Het is dit geloof dat er voor zorgt dat Joden in alle generaties en onder alle omstandigheden standvastig blijven in hun geloof en het Jodendom doorgeven aan hun kinderen.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Bo

Posted on ‍‍22 Jan 2015 - ב שבט תשעה in RAS

Sjabbat Bo
23 en 24 januari 2015
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.50 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.59 uur.

Deze week een dubbele kidoesj! Aangeboden door Doron en Rosaly Krant vanwege de bar mitswa parsje van Doron – èn de familie Chanan Herzberger vanwege de bar mitswa parsje van Bram.

Bezoek Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Deze vrijdag avond is Opperrabbijn Jacobs in de RAS, na de dienst zal hij een kort devar tora houden.

Graag nodigt de RAS-Club u/jullie uit voor:
EEN AVOND MET RAV SHMULEY BOTEACH

Onderwerp: Growing antisemitism in Europe – what is the reason and solution?
Locatie : Hartje Amsterdam: Parkhotel, Stadhouderskade 25 (tegenover Casino)
Datum : motsa’e sjabbat 7 februari 2015
Tijdstip: 19.30 uur zaal open, 20.00 uur begin programma
Na afloop zullen we een drankje drinken in MOMO Bar & Lounge
In verband met het beperkte aantal plaatsen graag asap vooraf aanmelden via sc@ras-club.nl
De organisatie van deze avond is een samenwerking van de RAS-Club met Amos en Young Amos.

Wie is Rav Shmuley Boteach?
• DE WASHINGTON POST EN NEWSWEEK NOEMEN HEM “THE MOST FAMOUS RABBI IN AMERICA”
• DE JERUSALEM POST ROEMT HEM ALS EEN VAN DE VIJFTIG MEEST INVLOEDRIJKE JODEN TER WERELD
• DE NEW YORK OBSERVER PRIJST HEM ALS “THE BEST-KNOWN ORTHODOX JEW IN THE WORLD”
• GRAAG GEZIENE GAST IN DE OPRAH WINFREY SHOW, CNN, FOX NEWS, AND MSNBC
Zie ook: http://www.shmuley.com

Vacature medewerker team Joodse Zaken Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland is het enige ziekenhuis in West-Europa is met de joodse identiteit. Om dit te kunnen blijven aanbieden, zijn wij op zoek naar een collega die het team Joodse Zaken komt versterken. Lees meer over deze vacature via  http://www.aangenaamdichtbij.nl/werken/140-medewerker-joodse-zaken.html

Parasjat Bo – Rav Daniel Stern

We lezen in de parasja over de tiende plaag, het sterven van de eerstgeborenen.
Moshe waarschuwde farao met de woorden: ‘rond middernacht zullen de eerstgeboren doodgaan’. Naar aanleiding hiervan vragen de verklaarders: waarom zei Moshe ‘rond’ middernacht, en niet gewoon ‘om’ middernacht? Hashem weet toch precies wanneer het middernacht is ?

Rasji legt dit als volgt uit. Moshe was bang dat wanneer hij ‘om middernacht’ zou zeggen en de Egyptenaren misschien niet de juiste tijd zouden hebben, het volgens hen niet precies om middernacht zou gebeuren. Daardoor zouden ze kunnen denken dat Moshe een leugenaar is.

De eenvoudige vraag is dan: de Egyptenaren hadden al negen eerdere plagen gekregen, precies op de manier zoals Moshe gezegd had. Als deze laatste plaag een paar minuten eerder of later zou komen, zouden ze dan zeggen dat het allemaal een leugen was en dat het niet door Hashem kwam? Hoe kan iemand zo onlogisch denken?

Hieruit kunnen we iets leren over menselijke karaktereigenschappen. Ook als er iets positiefs en inspirerend gebeurt, zijn er mensen die naar fouten zoeken en de negatieve kanten benadrukken, waardoor het geen waarde heeft. Het kan gaan om een prachtige sjoel gemeenschap of een andere instelling zijn waar veel goede dingen gebeuren, of een interessante lezing waar er veel uit te leren valt. Toch zijn er mensen die op zoek gaan naar foutjes, en deze aangrijpen om de gebeurtenis onbelangrijk te maken en een slechte naam te geven.

Onze geleerden zeggen: ‘een goede grap kan wel 100 berispingen wegduwen.’
Natuurlijk mogen we kritiek hebben , maar we moeten leren vooral het positieve te zien en niet direct slecht te beoordelen, vanwege een klein foutje.

Sjabbat Sjalom

Copyright © 2015 RAS-Club.nl All rights reserved.