Eroev (ערוב) HotLine

U kunt vrijdag bellen met de eroev-Hotline 06-16552687 om te checken of de eroev in werking is.

Categories

POERIEM IN DE RAS

Posted on ‍‍21 Mar 2016 - יא אדר ב' תשעו in RAS

Kinderlezing megila

wo 23 maart 18.00 uur:

interactieve lezing van de megila voor kinderen, met Esther Erwteman met na afloop een kinder Poeriemfeest (einde 19.00 uur)  Verklede kinderen van 4 tot 12 jaar zijn samen met een van hun ouders van harte welkom!

Aanmelden: info@kinderkookkalender.nl

Megillalezing volwassenen
wo 23 maart

19.15 uur: lezing megillat Esther, gevolgd door een gezellige RAS borrel met hapjes.

do 24 maart

07.00 sjachariet met megilla lezing

Poeriem in de RAS 2016

Rav Lau in de RAS

Posted on ‍‍18 Jan 2016 - ח שבט תשעו in RAS

Donderdag 14 januari bracht Rav David Lau, de Asjkenazische Opperrabbijn van Israël, een bezoek aan de RAS sjoel. Opperrabbijn Lau tijdens zijn toespraak in de RAS en tijdens de ontvangst, met RAS voorzitter Martin Lewis.

 

David Lau Obrecht 2 2016David Lau Obrecht met RAS voorzitter Martin Lewis 2 2016

Chanoeka in de RAS

Posted on ‍‍6 Nov 2015 - כד מרחשון תשעו in RAS

CHANOEKA MET CHAZAN LEIZER BROOK IN DE RAS!

Sjabbat Chanoeka (11 en 12 december)  is Leizer Brook onze gast chazzan tijdens de sjoeldiensten van vrijdagavond en sjabbatmorgen. Iedereen is van harte welkom om te genieten van het prachtige chazanoet en de uitgebreide kiddoesj na afloop van de dienst in onze mooie sjoel.

Zondagavond 13 december organiseren de NIHS en de RAS een Chanoeka concert in het Concertgebouw met chazzan Leizer Brook. De RAS heeft de 50 beste plaatsen in de zaal van het Concertgebouw gereserveerd. Deze kunnen via de RAS worden besteld, U ondersteunt daarmee dit Chanoeka evenement.

Meer informatie: Barry Mehler bjmehler@gmail.com of Micha Moses mmoses2xs4all.nl

chanukah concert Leizer afbeedling

 

Sjabbat Sjoeva | Bar Mitswa Nathan Plotske

Posted on ‍‍17 Sep 2015 - ד תשרי תשעו in RAS

Sjabbat Sjoeva / Wajelech

18 en 19 september 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 19.10 uur. Sjabbat is afgelopen om 20.31 uur.

De (externe) kidoesj wordt aangeboden door de familie Sanders-Plotske ter gelegenheid van de bar mitswa van Nathan Plotske.

De RAS feliciteert de ouders van Nathan, zijn zussen Sophie en Maxime en overige familie. Van harte mazzeltov en nog vele jaren in goede gezondheid!

 Parasjat Wajelech – Rabbijn Mr Drs Raphael Evers

Mosjé vertelt het volk op zijn laatste dag, dat G’d hem niet de Jordaan laat overtrekken en dat hij de leiding overdraagt aan Jehosjoe’a.  Lees  hier verder

 Sjabbat sjalom!

Rosj Hasjana in de RAS

Posted on ‍‍10 Sep 2015 - כו אלול תשעה in RAS

OVERZICHT SJOELDIENSTEN ROSJ HASJANA

Tijdens de diensten zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig om u welkom te heten.

 zo 13 sept ingaande Rosj Hasjana
8.00 sjachariet met selichot
19.10 mincha / ma’ ariev

ma 14 sept – eerste dag Rosj Hasjana

met chazaniem Benzi en Shruli Loonstein en het Amsterdams Synagogaal Koor
8.00 aanvang sjachariet
9.45 Tora lezing
10.15 toespraak door Bas van Gelder, gevolgd door sjofar blazen
10.50 moesaf
19.43 mincha gevolgd door tasjliech
20.43 ma’ ariev

di 15 sept – tweede dag Rosj Hasjana

met chazaniem Benzi en Shruli Loonstein
feestelijke kidoesj na afloop van de dienst, aangeboden door de RAS-club
8.00 aanvang sjachariet
10.00 Tora lezing
10.30  toespraak door Joel Erwteman, gevolgd door sjofar blazen
10.55 moesaf
De tweede dag Rosj Hasjana is de jaartijd van de naamgever van onze sjoel, wijlen Opperrabbijn Aron Schuster z.l.

Sjana tova

De RAS-club wenst u een goed, zoet en gezond 5776. We hopen u met Rosj Hasjana en ook op andere dagen in het nieuwe joodse jaar in onze sjoel te verwelkomen.

Sjabbat Sjoftiem

Posted on ‍‍25 Aug 2015 - י אלול תשעה in RAS

21 en 22 augustus 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 19.30 uur. Sjabbat is afgelopen om 21.38 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de familie Zilberman  ter gelegenheid van de Bar Mitswa van hun zoon Thomas Mendel. De RAS-club wenst Thomas, zijn ouders en familie van harte mazzeltov!

 Parasjat Sjoftiem – Rabbijn Mr Drs Raphael Evers

(Devariem 16:18-21:9)

Rechtvaardigheid moet steeds betracht worden. Afgodendienaren moeten worden onderworpen aan een grondig onderzoek met twee of drie getuigen…. Lees hier verder

 Vijftig jaar Vorstelijk Jodendom

Op sjabbat Kie Tavo, 5 september a.s. viert sjoel Amstelveen dat Rabbijn en mevrouw Vorst 50 jaar actief zijn voor de Joodse gemeenschap in Amstelveen met een speciale dienst. Sjoel Amstelveen hoopt dat velen van u deze Golden Anniversary eveneens bij zullen wonen.

SAVE THE DATE: CHAZAN LEIZER BROOK IN DE RAS!

Erev shabbat 11 december en 12 december (ochtend en middag/avond dienst) zal chazzan Leizer Brook uit Israël dienst doen in de RAS. Op zondagavond 13 december treedt hij op in het Concertgebouw tijdens een speciaal Chanoeka concert.

De RAS is op zoek naar sponsors om deze bijzondere Chanoeka activiteiten mogelijk te maken. Voor sponsors zijn 50 speciale (beste) plaatsen gereserveerd in het Concertgebouw op zondagavond.

 Gold sponsor: € 90

U krijgt u één speciale gereserveerde plaats, met naamsvermelding in het programma boekje (natuurlijk is het mogelijk 2 of meerdere van deze plaatsen te sponsoren)

 Platinum sponsor

U krijgt 4 gereserveerde plaatsen en een pagina grote advertentie in het programmaboekje.

Geïnteresseerd? Bel Barry Mehler 0644844216 of Micha Moses 0621274754

Sjabbat Matot en Masee

Posted on ‍‍17 Jul 2015 - א מנחם אב תשעה in RAS

17 en 18 juli 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.20 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.50 uur.

Na alle feestelijke kidoesjiem van de afgelopen weken deze keer een kidoesj aangeboden door de RAS. Klein maar fijn, met liefde en plezier klaargezet door onze kidoesjvrijwilligers

Parsjat Matot en Masee – Rabbijn Mr. Drs. Raphaël Evers

(Bemidbar 30:2–36:13)

Als iemand een eed of een gelofte aflegt dan moet die precies uitgevoerd worden, maar een vader of een echtgenoot kan eventueel de eed of de gelofte van dochter of echtgenote teniet doen

Lees hier verder

Sjabbat sjalom!

 

Sjabbat Balak

Posted on ‍‍2 Jul 2015 - טו תמוז תשעה in RAS

3 en 4 juli 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.25 uur. Sjabbat is afgelopen om 23.05 uur . De parasja wordt gelajend door onze jonge ba’al koree Joey Shabi.

Kidoesj American Style – aangeboden door Martin Lewis en Henderfina Sopacua

De beroemde RAS kidoesjiem worden verzorgd door vrijwilligers. Boodschappen doen, de kidoesj klaarzetten, opruimen, de sjabbesketel vullen of de tafelkleden wassen: achter de schermen is iedere week een heel team aan het werk.

Martin (initiatiefnemer en oud-voorzitter RAS-club) en Henderfina zijn twee van onze enthousiaste vrijwilligers. En als die een kidoesj aanbieden, maken ze er iets heel bijzonders van. Ter gelegenheid van de fourth of July is de kidoesj deze sjabbat in American style, met o.a. cheesecake, brownies en bagels. Martin, Henderfina en alle andere kidoesjvrijwilligers: sjkouch en hartelijk dank voor al jullie inzet!

Parasjat Balak – Rabbijn Mr Drs Raphael Evers

Balak, de koning van Moab vreest Am Jisraeël en zendt afgezanten naar de waarzegger Bile’am met het verzoek het Joodse volk te vervloeken. Bile’am raadpleegt G’d die uiteindelijk toestaat dat hij meegaat op voorwaarde dat hij alleen zegt wat G’d hem ingeeft.

Lees hier verder

 

Sjabbat Sjelach Lecha

Posted on ‍‍11 Jun 2015 - כד סיון תשעה in RAS

12 en 13 juni 2015
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.25 uur. Sjabbat is afgelopen om 23.04  uur.

De RAS club wenst Doron, Rosaly en Nina Krant van harte mazzeltov met de geboorte van hun zoon en broertje.

De kidoesj wordt aangeboden door Vivian Colland ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van haar zoon Marc.

Parasjat Sjelach Lecha – Rav Daniel Stern

Het woord “LATOER“, verspieden, komt in het begin en aan het einde van de parasja voor. In het begin vertelt de Tora dat de spionnen gingen “LATOER  et ha’arets”. Ze hebben een slecht rapport gegeven, gebaseerd op wat ze zagen.  Ze vertelden onder andere: ererts ochelet josjweha, het is “een land dat zijn inwoners verteert”.

De midrasj vertelt dat Hasjem ervoor zorgde dat de inwoners van het land veel begrafenissen hadden, zodat ze niet zouden merken dat er spionnen waren. Maar de spionnen hebben dit op een negatieve manier uitgelegd. Van zulke grote mensen, die zowel de macht als de liefde van Hashem duidelijk hebben gezien, zou je verwachten dat ze  een ándere conclusie zouden trekken.

Aan het einde van de parasja, waar het gaat over tsietsiet, zegt de Tora “velo TATOEROE acharee lewawchem veacharee eenechem”: volg niet je ogen en je hart. De Tora  gebruikt hier hetzelfde woord TATOEROE,  zoals bij de spionnen, om ons te waarschuwen. Herhaal niet de zonde van de spionnen door iets alleen te beoordelen op wat we zien.

Denk altijd eerst goed na. Is het misschien anders dan wat we zagen? Ook als iets er duidelijk slecht uitziet moeten we nooit vergeten dat wij het uitverkoren volk zijn. Hasjem wil alleen maar het goede voor ons en alles wat Hij doet is voor het goede.

Sjabbat sjalom

 

Sjabbat Beha’alotecha

Posted on ‍‍4 Jun 2015 - יז סיון תשעה in RAS

Sjabbat Beha’alotecha

4 en 5 juni 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.20 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.57 uur.

Chazan en ba’al koree: Benzi Loonstein

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club

Parsjat Beha’alotecha – Rav Daniel Stern

Deze week lezen wij over de opdracht van Hasjem aan Aharon, de koheen gadol (hogepriester), over de mitswa van het aansteken van de menora. De Tora prijst Aharon met de woorden: ‘waja’as ken Aharon’, en toen deed Aharon het zo.

De bekende verklaarder Rashi legt uit dat deze woorden ons leren dat Aharon de opdracht van Hasjem niet heeft veranderd. Wat wil de Tora ons hiermee vertellen? Ook gewone mensen zouden een opdracht van Hasjem niet veranderen en de koheen gadol al helemaal niet. De Tora leert ons dat Aharon, ondanks zijn hoge functie, geen enkele eigen interpretatie aan de mitswa geeft. Hij doet precies wat hem wordt opgedragen.

Er was eens een Jood die aan een rabbijn vroeg: ‘Waarom houden we na zoveel jaren nog steeds dezelfde wetten van de Tora? Er zijn zitten vast wel een paar wetten bij die aangepast kunnen worden aan onze tijd’. De rabbijn antwoordde met het volgende verhaal:

Er was een Jood die naar een grote markt wilde gaan. Hij huurde een koetsier en zei dat hij hem de reiskosten zou betalen als hij hem op tijd naar de markt bracht. Op weg naar de markt begon het te sneeuwen. De wegen werden door een laag sneeuw bedekt en ze verdwaalden. Ze kwamen zo laat op de markt dat die al gesloten was. De man zei tegen de koetsier dat hij hem niet zou betalen omdat hij hem niet op tijd naar de markt had gebracht. De koetsier was het hier niet mee eens en zei dat, omdat dit overmacht was, hij hem wel moest betalen. Uiteindelijk gingen zij naar de rabbijn.

De rabbijn concludeerde dat de man de koetsier niet hoefde te betalen. Waarop de koetsier de rabbijn vroeg: wanneer is de Tora aan de Joden gegeven? De rabbijn antwoordde: iedereen weet dat de Tora op 6 Sivan is gegeven. Toen zei de koetsier: ‘Hoe kan u een vraag die met de winter te maken heeft beantwoorden met een Tora die in de zomer is gegeven? Ik weet zeker dat, als Moshe de Tora in de winter gekregen had, ik gelijk zou hebben gekregen!

Een van de dertien basisprincipes van het Jodendom is dat de Tora die wij van Hasjem door Moshe hebben gekregen, niet veranderd zal worden.
Sjabbat sjalom

Copyright © 2016 RAS-Club.nl All rights reserved.