Eroev (ערוב) HotLine

U kunt vrijdag bellen met de eroev-Hotline 06-16552687 om te checken of de eroev in werking is.

Categories

Sjabbat Besjalach

Posted on ‍‍29 Jan 2015 - ט שבט תשעה in RAS

30 en 31 januari 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 17.05 uur. Sjabbat is afgelopen om 18.10 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

 Parasjat Besjalach – Rav Daniel Stern

We lezen in de parasja van deze week over een van moment van bijzondere religieus bewustzijn bij het hele Joodse volk. In het lied dat tijdens de splitsing van de Rietzee werd gezongen, zeiden ze dat ze Hashem als het ware konden aanwijzen: ze keli veanvehoe. Dit laat zien hoe sterk en duidelijk hun geloof in Hashem op dat moment was.

In hetzelfde lied is sprake van een nog hoger niveau, namelijk het geloof dat ze van hun voorouders hebben gekregen (elokee awi wa’aromemenhoe). Het geloof dat ouders aan hun kinderen doorgeven is krachtiger en sterker dan alle wonderen in Egypte.

Het is dit geloof dat er voor zorgt dat Joden in alle generaties en onder alle omstandigheden standvastig blijven in hun geloof en het Jodendom doorgeven aan hun kinderen.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Bo

Posted on ‍‍22 Jan 2015 - ב שבט תשעה in RAS

Sjabbat Bo
23 en 24 januari 2015
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.50 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.59 uur.

Deze week een dubbele kidoesj! Aangeboden door Doron en Rosaly Krant vanwege de bar mitswa parsje van Doron – èn de familie Chanan Herzberger vanwege de bar mitswa parsje van Bram.

Bezoek Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Deze vrijdag avond is Opperrabbijn Jacobs in de RAS, na de dienst zal hij een kort devar tora houden.

Graag nodigt de RAS-Club u/jullie uit voor:
EEN AVOND MET RAV SHMULEY BOTEACH

Onderwerp: Growing antisemitism in Europe – what is the reason and solution?
Locatie : Hartje Amsterdam: Parkhotel, Stadhouderskade 25 (tegenover Casino)
Datum : motsa’e sjabbat 7 februari 2015
Tijdstip: 19.30 uur zaal open, 20.00 uur begin programma
Na afloop zullen we een drankje drinken in MOMO Bar & Lounge
In verband met het beperkte aantal plaatsen graag asap vooraf aanmelden via sc@ras-club.nl
De organisatie van deze avond is een samenwerking van de RAS-Club met Amos en Young Amos.

Wie is Rav Shmuley Boteach?
• DE WASHINGTON POST EN NEWSWEEK NOEMEN HEM “THE MOST FAMOUS RABBI IN AMERICA”
• DE JERUSALEM POST ROEMT HEM ALS EEN VAN DE VIJFTIG MEEST INVLOEDRIJKE JODEN TER WERELD
• DE NEW YORK OBSERVER PRIJST HEM ALS “THE BEST-KNOWN ORTHODOX JEW IN THE WORLD”
• GRAAG GEZIENE GAST IN DE OPRAH WINFREY SHOW, CNN, FOX NEWS, AND MSNBC
Zie ook: http://www.shmuley.com

Vacature medewerker team Joodse Zaken Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland is het enige ziekenhuis in West-Europa is met de joodse identiteit. Om dit te kunnen blijven aanbieden, zijn wij op zoek naar een collega die het team Joodse Zaken komt versterken. Lees meer over deze vacature via  http://www.aangenaamdichtbij.nl/werken/140-medewerker-joodse-zaken.html

Parasjat Bo – Rav Daniel Stern

We lezen in de parasja over de tiende plaag, het sterven van de eerstgeborenen.
Moshe waarschuwde farao met de woorden: ‘rond middernacht zullen de eerstgeboren doodgaan’. Naar aanleiding hiervan vragen de verklaarders: waarom zei Moshe ‘rond’ middernacht, en niet gewoon ‘om’ middernacht? Hashem weet toch precies wanneer het middernacht is ?

Rasji legt dit als volgt uit. Moshe was bang dat wanneer hij ‘om middernacht’ zou zeggen en de Egyptenaren misschien niet de juiste tijd zouden hebben, het volgens hen niet precies om middernacht zou gebeuren. Daardoor zouden ze kunnen denken dat Moshe een leugenaar is.

De eenvoudige vraag is dan: de Egyptenaren hadden al negen eerdere plagen gekregen, precies op de manier zoals Moshe gezegd had. Als deze laatste plaag een paar minuten eerder of later zou komen, zouden ze dan zeggen dat het allemaal een leugen was en dat het niet door Hashem kwam? Hoe kan iemand zo onlogisch denken?

Hieruit kunnen we iets leren over menselijke karaktereigenschappen. Ook als er iets positiefs en inspirerend gebeurt, zijn er mensen die naar fouten zoeken en de negatieve kanten benadrukken, waardoor het geen waarde heeft. Het kan gaan om een prachtige sjoel gemeenschap of een andere instelling zijn waar veel goede dingen gebeuren, of een interessante lezing waar er veel uit te leren valt. Toch zijn er mensen die op zoek gaan naar foutjes, en deze aangrijpen om de gebeurtenis onbelangrijk te maken en een slechte naam te geven.

Onze geleerden zeggen: ‘een goede grap kan wel 100 berispingen wegduwen.’
Natuurlijk mogen we kritiek hebben , maar we moeten leren vooral het positieve te zien en niet direct slecht te beoordelen, vanwege een klein foutje.

Sjabbat Sjalom

Sjabbat Wa’eera

Posted on ‍‍15 Jan 2015 - כד טבת תשעה in RAS

Sjabbat Wa’era

16 en 17 januari 2015

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.40 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.47 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

 Parasjat Wa’eera – Rav Daniel Stern

Wat was de betekenis van de 10 plagen? Als het alleen de bedoeling van Hashem was om farao te dwingen de Joden vrij te laten, dan zou Hij hebben kunnen volstaan met één zware plaag, en die net zo lang hebben laten duren totdat farao het Joodse volk had laten gaan. De 10 plagen geven een belangrijke boodschap. Niet alleen aan farao en zijn onderdanen, maar ook aan de Joden, kort voordat ze het volk van Hashem worden en de Tora zullen ontvangen.

De plagen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën. Samen laten ze zien dat Hashem de baas is over de wereld. De eerste drie plagen tonen aan dat Hashem de Schepper van de wereld is, die regeert over de natuur. Bijvoorbeeld het water, dat veranderde in bloed.

De tweede categorie plagen laat zien dat Hashem aanwezig is en niet – zoals sommigen beweren – de wereld heeft geschapen maar er verder niet bij betrokken is. Bijvoorbeeld de plaag van de wilde dieren, waar Hij een onderscheid maakte tussen de plaats waar de Joden verbleven en die waar de Egyptenaren woonden. Waar de Joden waren kwamen de roofdieren niet, maar waar de Egyptenaren woonden wel, om te laten zien dat Hashem aanwezig is en betrokken bij alles wat er in de wereld gebeurt.

Bij de derde categorie plagen heeft Hij laten zien dat Hij de enige God is en dat Hij geen helpers heeft. Bijvoorbeeld de  plaag van de duisternis, die laat zien dat de zon geen god is en precies doet wat Hashem van hem verwacht. Deze drie aspecten van geloof vormen de basis van het Jodendom .

Sjabbat sjalom

Sjabbat Sjemot

Posted on ‍‍8 Jan 2015 - יז טבת תשעה in RAS

9 en 10 januari 2015
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.30 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.37 uur

Beriet mila in de RAS!
De beriet mila van de eerste kleinzoon van Shoshi en Klaus Vink, zoon van Sjaron Vink en Enat Knot, zal a.s. vrijdag om 11.00 plaatsvinden in de RAS. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Kidoesj
Als dank voor de geboorte van hun mooie kleinzoon bieden de trotse grootouders op sjabbat na de dienst een kidoesj aan. Deze kidoesj is ook ter gelegenheid van de verjaardag van Ron Wurbik, die deze sjabbat de haftara zal lezen. Van harte mazzeltov namens alle sjoelbezoekers, en fijn dat jullie deze simches in de RAS vieren!

Parasjat Sjemot – Rav Daniel Stern

In de parsja van deze week wordt verteld over farao, de nieuwe koning van Egypte, die Joseef niet  gekend had.  Hij begon meteen met allerlei acties tegen de Joden.

Het is opvallend dat  deze nieuwe farao de geschiedenis van Egypte niet kende en niet wist dat Joseef zijn volk had gered van een zware hongersnood. Onze geleerden zeggen dat farao echt wel wist wie Joseef was, maar dat hij deed alsof hij nog nooit van hem had gehoord. Verderop in het verhaal zien we dat farao Hashem ontkent, als hij  tegen Moshe zegt: wie is Hashem dat ik naar Hem zou moeten luisteren?

Beide zaken hebben met elkaar te maken. Het feit dat farao alles wat Joseef voor zijn volk had gedaan ontkende, leidde tot het ontkennen  van Hashem en al het goede dat Hij voor de mensen doet.   Onze geleerden zeggen:  wie  het goede niet ziet in zijn vrienden,  zal uiteindelijk ook het goede van G-d ontkennen. We moeten dus zorgvuldig zijn in het tonen van dankbaarheid, zowel naar onze medemensen als naar  Hasjem. Dit is een belangrijke basis regel in het Jodendom.
Sjabbat sjalom

Solidariteitsbijeenkomst 11 januari

Posted on ‍‍4 Jan 2015 - יג טבת תשעה in RAS

enough is enough

PRO-ISRAEL DEMONSTRATIE OP DE DAM – Enough is Enough

Op zondag 11 januari 2015 van 14:00 uur tot 16:00 uur zullen wij Brenda Aartsen en Sabine Sterk. Oprichters van de facebook community Time to Stand Up For Israel (1700 leden) een Pro-Israël manifestatie op de Dam in Amsterdam organiseren, met de titel Enough is Enough.

Deze facebook community is opgericht op 18 november 2014 na de aanslag op de Synagoge in Jeruzalem.  Wij zijn 2 niet-Joodse en niet-Christelijke dames die er genoeg van hebben dat Israël steeds meer geïsoleerd komt te staan en steeds vaker te  maken krijgt met verkeerde  en onvolledige berichtgeving in dagbladen, op tv en op Social Media. Tevens staan wij op tegen het toenemende geweld  tegen Israëlische burgers. En gaan wij de boycot van Israëlische bedrijven en producten ter sprake brengen.

Onlangs heeft de groep Holland4Israel zich aangesloten bij ons initiatief. De Holland4Israel groep is opgericht afgelopen zomer  ten tijde van de Gaza oorlog en is heel actief geweest om foutieve berichtgevingen ten opzichte van Israël aan de kaak te stellen. De Holland4Israel groep bestaat voor een groot deel uit actieve jongeren en ze hebben inmiddels bijna 5000 leden.

Het unieke van deze solidariteitsmanifestatie is, behalve dat deze wordt georganiseerd vanuit een niet Joodse en niet religieuze zienswijze, het feit dat de organisatie geheel in handen ligt van de oprichters van twee social media communities en de gevestigde instituten ditmaal niet betrokken zijn bij de organisatie. Het vernieuwende aspect heeft er al voor gezorgd dat er behalve sympathisanten uit Nederland ook sympathisanten uit België, Groot Brittannië en Duitsland worden verwacht.

Sprekers zijn er uit Nederland, Israël en Groot Brittannië

Sjabbat Wajechi

Posted on ‍‍1 Jan 2015 - י טבת תשעה in RAS

2 en 3 januari 2015

Deze week begint sjabbat en mncha/ma’ariev om 16.20 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.29 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

We lezen deze week over de zegeningen die Jacob voor zijn sterven aan zijn kinderen gaf. Elk kreeg een eigen, persoonlijke beracha, passend bij zijn karakter. Maar waarom riep Jakov al zijn zonen bij elkaar en gaf hij ieder zijn beracha in aanwezigheid van de anderen?

Dit leert ons, dat wij allemaal een persoonlijke levenstaak hebben, die bij ons past. Maar we moeten daarbij niet vergeten dat we deel uitmaken van een groter geheel en samen naar een gezamenlijk doel streven.  Net zoals ieder van de broers een eigen taak had. Jehoeda kreeg het koninkrijk en Levi het priesterschap. Samen werden ze een volk dat hetzelfde doel nastreeft. Dit idee vinden wij ook terug in het joodse huis. Hoewel een man andere taken heeft dan een vrouw, bouwen ze samen het joodse huis en bereiken volmaaktheid door samenwerking.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Wajigasj

Posted on ‍‍26 Dec 2014 - ד טבת תשעה in RAS

26 en 27 december 2014
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.15 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.23 uur.
De kidoesj wordt aangeboden door Ronny Fried vanwege zijn bar mitswa parsje.

Gastspreker: Dr Schussheim
Deze sjabbat zal Dr. Eli Schusheim ut Jeruzalem een devar Tora in de RAS houden. Hij heeft een lange staat van dienst binnen de medische wereld en is daarnaast o.a. voorzitter van de stichting Efrat.

Parasjat Wajigasj – Rav Daniel Stern
Uit het verhaal over de verkoop van Joseef door zijn broers kunnen we een belangrijke les leren, namelijk hoe ernstig de eigenschappen van haat en jaloezie zijn. We zien de grote gevolgen hiervan, niet alleen voor Josef en zijn familie, maar ook voor het hele joodse volk. Want de verkoop van Joseef vormde de aanleiding voor de lange en bittere ballingschap in Egypte.

We lezen in de parasja bij dat Joseef bij het weerzien met zijn jongste broer Benjamin aan zijn hals huilde, en dat Benjamin huilde aan de hals van Joseef. Rashi verklaart dit als volgt. Joseef en Benjamin hadden allebei een profetie gekregen over de toekomst van de ander. Beiden zouden een tempel op het grondgebied van hun stam krijgen, die later zou worden verwoest. Daarom huilden ze.

Maar waarom deden ze dat juist op zo’n vreugdevol moment, toen ze elkaar na 22 jaar weer terug zagen? En waarom hadden ze juist toen zo’n verdriet om verwoestingen die pas vele jaren later zouden gebeuren?

Het antwoord is dat de broers op dat moment beseften hoe erg de eigenschappen van jaloezie en haat zijn. Want die waren de oorzaak geweest van alle verdriet en de scheiding binnen hun familie. Joseef en Benjamin wisten dat deze eigenschappen ook de oorzaak zouden zijn van de toekomstige verwoesting van de tempels. Daarom huilden op het vreugdevolle moment van hun ontmoeting vanwege over de verwoesting juist op het moment van de ontmoeting.

De remedie voor deze slechte eigenschappen is liefde voor de ander. Daarom huilden ze vanwege elkaars tempel, om de ander te laten zien dat haat de reden is van verwoesting, terwijl liefde juist de oorzaak zal zijn voor de herbouw van de tempel.

Sjabbat sjalom

CHANOEKA@RAS

Posted on ‍‍12 Dec 2014 - כ כסלו תשעה in RAS

chanoeka 5775sm

CHANOEKA@RAS
Dinsdagavond 16 december om 18.00 uur steken we samen het eerste kaarsje aan, gevolgd door een gezellig programma met hapjes en drankjes en natuurlijk cadeautjes voor de kinderen.

Sjabbat Wajeesjev

12 en 13 december 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.15 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.17 uur.

 De (externe) kidoesj wordt aangeboden door de familie Eiselin-Raber ter gelegenheid van de bat mitswa van Galith. Galith, van harte mazzeltov voor jou, je (groot)ouders en overige familie met dit bijzondere moment in je leven en fijn dat je dit in de RAS-sjoel viert!

 

Sjoeldiensten tijdens Chanoeka

Sjachariet:  dagelijks om 07.10 uur; Mincha en Ma’ariew:  in samenwerking met de Gerrit om 16.15 uur

 

Parasjat Wajeesjev – Rav Daniel Stern

In het begin van de de parasja van deze week staat: ‘dit zijn de nakomelingen van Jacob’. Aansluitend volgt het verhaal van Joseef, een van de zonen van Jakov.

De Chafets Chaim (1838-1933) zegt dat deze woorden verwijzen naar toekomst van het joodse volk.  Joseef maakte veel ellende door nadat zijn broers hem hadden verkocht. Hij kwam in Egypte in de gevangenis maar werd uiteindelijk onderkoning. Hierdoor kon hij velen redden van een  hongersnood.  Pas toen bleek dat al die moeilijke en zware jaren hadden geleid tot een groot succes. Net zoals Joseef zal ook voor het joodse volk blijken dat ellende en moeilijke tijden uiteindelijk zullen leiden naar eenprachtige toekomst.   Am Jisraeel chai!

Sjabbat sjalom

Sjabbat Wajeetsee

Posted on ‍‍28 Nov 2014 - ו כסלו תשעה in RAS

28 en 29 november 2014
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.15 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.21 uur
De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

CHANOEKA@RAS
Dinsdagavond 16 december om 18.00 uur steken we samen het eerste kaarsje aan, gevolgd door een gezellig programma met hapjes en drankjes en natuurlijk cadeautjes voor de kinderen. Binnenkort volgt een speciale RAS Chanoeka mailing met meer info.

Parasjat Wajeetsee – Rav Daniel Stern

We lezen in de parasja van deze week over de liefde van Jakov voor Racheel. De liefde tussen man en vrouw is een van de drie soorten liefde die we in de Tora vinden. De andere twee zijn de liefde voor de medemens en de liefde voor Hashem.

Deze drie soorten liefdes zijn van elkaar afhankelijk, in de volgorde waarop ze in de Tora worden genoemd.

In de eerste plaats moet iemand liefde voor zijn familie tonen. Want zonder deze liefde is er geen liefde voor de medemens. Door deze twee soorten van liefde komt men tot liefde voor Hashem. Wanneer een van de drie soorten liefde ontbreekt, dan heeft dit effect op de andere twee.

Zoals Rabbi Akiva zegt: “veahawta leree’aacha kamocha, ze klal gadol batora” , de liefde voor de familie en de medemens Is een belangrijke regel in de Tora, want alleen door deze twee soorten van liefde kan men tot liefde voor Hashem komen.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Chajee Sara

Posted on ‍‍13 Nov 2014 - כ מרחשון תשעה in RAS

14 en 15 november 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 16.30 uur. Sjabbat is afgelopen om 17.35 uur.

 De kidoesj wordt aangeboden door de RAS club.

 

Vrijwilligers gevraagd voor RAS activiteiten

Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren van activiteiten voor de RAS, zoals bijvoorbeeld het Chanoeka feest op dinsdagavond 16 december? Stuur een mail naar sc@RAS-club.nl en we nemen asap contact met je op!

 

Nieuwe sjioer Rav Daniel Stern

Aanstaande zondagavond begint een sjioer over dagelijkse halacha en minhagiem, geschikt voor beginners èn gevorderden. Onderwerp voor de komende weken: de halachot van Chanoeka uit de misjna beroera. De sjioer wordt gegeven bij Rav Daniel Stern thuis, aanvang 20.30 uur. Aanmelden bij d.stern@xs4all.nl

 

RAS Kids Cooking Club

Deze week bakten Mila, Charlie, Sari, Sharai, Zeb, Sem en Aiden samen challes bij Rabbijn Yanki en Esty Jacobs thuis. De volgende RAS Kids Cooking Club is woensdagmiddag  26 november. Aanmelden bij estylasker@gmail.com

 

Parasjat Chajee Sara – Rav Daniel Stern
Eliezer, de bediende van Avraham, ging op weg om een vrouw voor Jitschak te zoeken. Ondanks dat dit meisje van groot belang zou zijn voor de toekomst van het joodse volk, heeft Eliezer maar op één karaktereigenschap gelet, namelijk hoe ze met haar medemensen omging. Dit is opvallend, want de toekomstige vrouw van Jitschak moest zeker nog over ander kwaliteiten beschikken, zoals een sterk geloof en vertrouwen in Hashem.

Hieruit kunnen we leren dat iemand die op een vriendelijke manier met zijn medemensen omgaat ook open staat voor andere goede daden. In pirkee avot, spreuken der vaderen, zeggen onze geleerden: ‘iemand met een goed hart bezit ook alle andere goede karaktereigenschappen’.

Toen Eliezer zag dat Rivka op een vriendelijke manier omging met mens en dier, wist hij dat zij een passende vrouw voor Jitschak zou zijn om samen met hem het Joodse volk zou voortbrengen en haar goede karaktereigenschappen aan haar nakomelingen door zou geven.

Sjabbat sjalom

 

Copyright © 2015 RAS-Club.nl All rights reserved.