Eroev (ערוב) HotLine

U kunt vrijdag bellen met de eroev-Hotline 06-16552687 om te checken of de eroev in werking is.

Categories

Sjabbat Matot

Posted on ‍‍18 Jul 2014 - כ תמוז תשעד in RAS

18 en 19 juli 2014

10 september RAS Algemene Ledenvergadering – meer info volgt.

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.15 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.49 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

Parasjat Matot – Rav Daniel Stern

In de parasja van deze week zien we een bijzondere karaktereigenschap van onze grote leider Moshe Rabeenoe.

Hij kreeg de opdracht van Hashem om het volk bijeen te roepen om tegen de Midjanieten te vechten; daarna zou hij overlijden. Moshe kreeg geen deadline voor deze opdracht, hij kon er in principe net zo lang over doen als hij wilde en daarmee zijn dood uitstellen.

Maar de Tora vertelt ons dat ondanks dat Moshe wist dat dit zijn laatste opdracht in deze wereld was, hij er meteen aan begon omdat dit in het belang van het volk was.

Het is een les voor elke goede leider om het belang van de mensen voor zijn eigenbelang te laten gaan en niet andersom.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Balak

Posted on ‍‍3 Jul 2014 - ה תמוז תשעד in RAS

4 en 5 juli 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.25 uur. Sjabbat is afgelopen om 23.05 uur.

De kiddoesj wordt aangeboden door de RAS-club

Parasjat Balak – Rav Daniel Stern

Onze gedachten zijn deze sjabbat vanzelfsprekend bij de families van Gilad, Naftali en Eyal z”l.
Drie jongens die vermoord zijn vanwege het feit dat ze Joden zijn. Door mensen die de waarde van een mensenleven niet kennen en waarderen.

We hopen dat de families de kracht zullen vinden om door te gaan ondanks dit grote verlies. Moge deze drie jongens de laatste slachtoffers zijn geweest in dit lange conflict.

Deze verschrikkelijke gebeurtenis benadrukt de verschillende levensvisies tussen ons en onze vijanden.
Bij een van de hespedim werd het volgende gezegd:
‘We moeten dankbaar en trots zijn dat we aan de kant staan van mensen die het leven heiligen en niet de dood. Die de het goede heiligen en niet het kwade.’

Laten we de achdoet, de onderlinge eenheid, die deze tragische gebeurtenis bracht bewaren, en hopen dat we voortaan alleen voor simches in eenheid bij elkaar zullen komen.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Choekat

Posted on ‍‍27 Jun 2014 - כט סיון תשעד in RAS

27 en 28 juni 2014

Sjabbat en mincha/ma’ariev begint om 20.25 uur
Sjabbat is afgelopen om 23.08 uur.

De kiddoesj wordt aangeboden door Mirjam Goudeket-de Jonge en Friedi de Jonge tgv de dertigste jaartijd van hun vader Heini de Jonge zl.

Parasjat Choekat – Rav Daniel Stern

Deze week lezen we over een mitswa die zelfs de wijze koning Sjelomo niet begreep. Het is de mitswa van para adoema, de rode koe. In de tijd van het beet hamikdasj werd de as van deze koe gebruikt om iemand die onrein geworden was weer rein te maken.

Waarom heeft Hashem ons een mitswa gegeven die logischerwijs niet te bevatten is? We hebben de Tora toch juist gekregen om deze te leren en te begrijpen?

Naar aanleiding van de para adoema wil de Tora ons een belangrijke les leren over het doen van de overige mitswot.
Enerzijds proberen we te begrijpen waarom we de mitswot doen en wat elke mitswa inhoudt. Anderzijds moeten we het al dan niet doen van een mitswa niet afhankelijk laten zijn van het al dan niet begrijpen van de achterliggende reden.

Onze geleerden zeggen met betrekking tot het kasjroet dat je niet zou moeten zeggen: ik eet geen varkensvlees want ik lust het niet, maar: ik zou het graag willen proeven, maar doe dat niet omdat Hashem het ons verboden heeft.

Van de rode koe kunnen we leren dat er geen logische verklaring hoeft te zijn om een mitswa te doen. Dit geldt des te meer voor mitswot die we wèl kunnen begrijpen.

Sjabbat sjalom

Sjabbat Korach

Posted on ‍‍19 Jun 2014 - כא סיון תשעד in RAS

20 en 21 juni 2014

Sjabbat en mincha/ma’ariev begint om 20.25 uur
Sjabbat is afgelopen om 23.08 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club.

Parasjat Korach – Rav Daniel Stern

Deze week gaat de parasja over een meningsverschil. Korach en zijn volgelingen hadden ernstige twijfels over Moshe. Was hij werkelijk door Hashem aangewezen als leider van het joodse volk?

We lezen dat Korach, zijn familie en volgelingen uiteindelijk door de aarde werden verzwolgen. Ze werden zo zwaar gestraft om duidelijk te maken hoe ernstig de zonde is van machloket, ruzie en onenigheid, tussen joden onderling.

Het is opvallend dat we juist in de week waarin we deze parasja lezen een prachtig voorbeeld hebben gezien van achdoet, onderlinge eenheid. Veel joden van verschillende achtergronden zijn overal ter wereld, ook hier in Nederland, samen gekomen om te dawwenen voor de ontvoerde jongens.

We blijven dawwenen en hopen dat ze spoedig, gezond en wel, bevrijd zullen worden en dat wij alleen vanwege goede redenen in eenheid bij elkaar zullen komen.

Sjabat sjalom en besorot tovot!

Sjabbat Sjelach Lecha

Posted on ‍‍12 Jun 2014 - יד סיון תשעד in RAS

Sjabbat Sjelach Lecha – 13 en 14 juni 2014

Sjabbat en mincha/ma’ariev begint om 20.25 uur
Sjabbat is afgelopen om 23.05 uur.

Ter gelegenheid van de bar mitswa parsje van de heer L. Magnus wordt de kiddoesj aangeboden door zijn kinderen.

BENEFIETCONCERT ZICHRON MENACHEM
Met Avraham Fried
Maandag 14 juli om 19.30 in het RAI Theater
naar beneden scrollen voor de flyer

Parsjat Sjelach Lecha – Rav Daniel Stern

We lezen deze week over een van de dieptepunten uit de geschiedenis van het Joodse volk.
De verspieders die naar Israël waren gestuurd om het land te verkennen zijn weer teruggekeerd in de woestijn. Ze brengen een negatief verslag uit over het land en de mensen die er wonen. Ze vragen zich af of het voor Hashem mogelijk zal zijn om het Joodse volk het beloofde land te doen binnentrekken. Hierdoor moesten ze 40 jaar in de woestijn rondzwerven totdat deze hele generatie gestorven was. Hun kinderen mochten de intocht in het land wel beleven.

We kunnen ons afvragen hoe het kon gebeuren dat een generatie die met eigen ogen zoveel wonderen zag, zo’n gebrek aan vertrouwen in Hashem toonde. Ze hadden de tien plagen in Egypte meegemaakt evenals de splitsing van de Rietzee. Ze waren getuige van het ontvangen van de Tora op de berg Sinaj, waar ze allemaal de stem van Hashem hoorden. Waarom gingen ze dan twijfelen, vlak voor de intocht in het beloofde land?

Het antwoord is dat hun geloof en vertrouwen op Hashem niet gebouwd was op hun eigen inspanningen en overwegingen. Ze hadden hun geloof op een gemakkelijke wijze gekregen, ze waren er aan gewend om hun vertrouwen op wonderen te baseren. Dit soort geloof is niet bestand tegen moeilijke situaties of twijfel.
Uit het verhaal van de verspieders kunnen we leren dat we ons vertrouwen in Hashem zelf moeten ontwikkelen. Alleen dan blijft het ook onder moeilijke omstandigheden bestaan.

Sjabbat sjalom

zichron mencahem poster

 

Sjabbat Beha’alotecha

Posted on ‍‍6 Jun 2014 - ח סיון תשעד in RAS

6 en 7 juni 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.20 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.58 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door Barry Mehler en Robbie Brook ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Ephraim Goldstoff en het bezoek van Margaret Moers Wenig. Ephraim, namens de RAS-club van harte mazzeltov!

Ter gelegenheid van Sjavoe’ot hebben Renée Sanders en Henny van het Hoofd hortensia’s aangeboden als versiering voor sjoel. Hartelijk dank voor dit mooie en kleurrijke cadeau!

Parsjat Beha’alotecha – Rav Daniel Stern
In de parasja van deze week lezen we over Miriam, de zus van Moshe. Ze werd gestraft met tsara’at, melaatsheid, nadat ze op een slechte manier over haar broer gesproken had.
Een hele week lang moest Mirjam geïsoleerd buiten het legerkamp blijven. Maar het hele volk moest op haar wachten en mocht pas verder reizen nadat ze weer terug gekomen was.

Onze geleerden zeggen dat Mirjam dit heeft verdiend omdat ze jaren geleden bleef staan wachten om te zien wat er met Moshe zou gebeuren toen haar babybroertje in een mandje in de Nijl was gezet.  Als beloning voor deze eenvoudige daad kreeg ze later de grote eer dat miljoenen mensen op haar moesten wachten.

Hieruit kunnen we leren dat zelfs de kleinste daden heel waardevol zijn.
In feite wordt de mens beoordeeld op juist deze kleine, alledaagse handelingen, omdat hieruit onze ware persoonlijkheid blijkt.
Sjabbat sjalom

Sjabbat Naso

Posted on ‍‍30 May 2014 - א סיון תשעד in RAS

30 en 31 mei 2014
Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.15 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.49 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS-club

SJAWOE’OT@RAS

dinsdag 3 juni (ingaande jomtov)
21.35 mincha en ma’ariev

woensdag 4 juni (eerste dag Sjavoe’ot)
9.00 sjachariet
20.15 mincha
20.30 maaltijd met korte diwree Tora
(aanmelden: jigal@ras-club.nl)
22.00 sjioer van Rav Daniel Stern
22.45 ma’ariev

donderdag 5 juni (tweede dag Sjawoe’ot)
9.00 sjachariet
Parasjat Naso – Rav Daniel Stern

‘Ieder heeft over zijn gewijde gaven zelf het beschikkingsrecht’, zo lezen we in de parasja van deze week.

Onze geleerden zien in de woorden ‘zijn gewijde gaven’ een belangrijke levensles. De meest kostbare bezittingen van een mens zijn niet de materiële, want die zijn slechts van tijdelijke aard. Het is juist het spirituele bezit dat altijd zijn waarde houdt en in eeuwigheid niet verloren zal gaan.

De persoonlijkheid en de goede daden zijn de kostbaarste bezittingen van een mens, die niemand ons ooit kan afnemen en die ons onder alle omstandigheden begeleiden.

Daarom is het verstandig om te investeren in deze echte bezittingen en zo een ware rijkdom te vergaren die voor altijd en eeuwig zijn waarde behoudt.

Sjabbat sjalom

 

Parasjat bamidbar – 24 mei

Posted on ‍‍22 May 2014 - כב אייר תשעד in RAS

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20:05 uur. Sjabbat eindigt om 22:38 uur.

Er is een kidoesj na afloop van de dienst, aangeboden door de RAS-club.

 

Parasjat hasjawoea door Rav Stern

De tora begint het boek bamidbar met de worden “hashem sprak tegen Moshe in de woestijn”.

Onze geleerden leren uit deze pasoek een heel belangrijke boodschap over leren.Om te kunnen leren moet men zich net zo open en vrij opstellen als de woestijn. Dat wil zeggen dat men open moet staan om te leren van ieder mens, of die nou jong, oud, slim of minder slim is. Want ieder mens is uniek en heeft iets waar anderen van kunnen leren. Zo lezen we in de spreuken der vaderen: ” wie is slim? Degene die van iedereen leert.”

Sjabbat sjalom

 

zichron menachem concert

Sjabbat Bechoekotaj

Posted on ‍‍16 May 2014 - טז אייר תשעד in RAS

16 en 17 mei 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 20.00 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.25 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de kidoesj, aangeboden door Yanki en Esty Jacobs ter gelegenheid van de geboorte van hun dochter Charna (zie de uitnodiging onderaan).
De dewar-Tora wordt deze week gegeven door Opperrabbijn Jacobs, de grootvader van Charna.
De RAS-club wenst Yanki, Esty en hun familie van harte mazzeltov! Fijn dat jullie deze simche in de RAS-sjoel vieren.

Parasjat Bechoekotaj – Rav Daniel Stern

Deze week lezen we een van de moeilijkste parasjot uit de Tora.

In Bechoekotaj wordt aangekondigd dat er zware tijden zullen komen voor het Joodse volk indien we niet voorzichtig omgaan met onze Joodse identiteit.

Helaas hebben we in onze lange geschiedenis meerdere malen tijden van vervolging en ellende meegemaakt.

Maar middenin de beschrijving van deze moeilijke tijden staat een belofte: ‘Ik zal mijn verbond met Ja’akov, Jitschak en Avraham nooit vergeten’. Dat wil zeggen dat Hashem ons in alle omstandigheden niet zal verlaten.

Deze belofte is in de loop van onze geschiedenis uitgekomen. Ondanks alle vervolgingen bestaat het Joodse volk nog steeds en blijven we voor eeuwig de kinderen van Hashem.

Sjabbat sjalom

UITNODINGING KIDDUSH CHARNA NL

Sjabbat Behar

Posted on ‍‍8 May 2014 - ח אייר תשעד in RAS

9 en 10 mei 2014

Deze week begint sjabbat en mincha/ma’ariev om 19.50 uur. Sjabbat is afgelopen om 22.12 uur.

De kidoesj wordt aangeboden door de RAS club.

Parasjat Behar – Rav Daniel Stern

In de laatste pasoek van de parasja van deze week staat dat we sjabbat moeten houden en ontzag voor het heiligdom moeten hebben.

Onze geleerden zeggen dat het tweede gedeelte van de pasoek niet alleen het beet hamikdasj betreft, maar ook de sjoel. Dit houdt in dat we ons in sjoel netjes gedragen, ons op een gepaste manier kleden en respect tonen tijdens het dawenen door actief mee te doen en niet te praten.

Wat is het verband met het eerste gedeelte van de pasoek – de opdracht om sjabbat te houden?
Op sjabbat gaan veel mensen naar sjoel, daarom zegt de Tora: houd je aan de sjabbat, ga naar sjoel en als je daar bent let er dan op dat je je op een goede manier en met respect gedraagt.

Want het zijn de sjoelbezoekers die de schoonheid en aantrekkelijkheid van een sjoel bepalen en niet alleen het gebouw, hoe mooi dit ook is.

Sjabbat sjalom.

Copyright © 2014 RAS-Club.nl All rights reserved.